Nová nebezpečná "protiteroristická" legislatíva - Nethemba

BLOG

Nová nebezpečná “protiteroristická” legislatíva

2015-11-27 23:51 Pavol Lupták

Vláda Róberta Fica v piatok na mimoriadnom rokovaní schválila balík opatrení, ktoré posilňujú právomoci polície a tajných služieb a výrazným spôsobom zasahujú do práv a slobôd občanov SR.

Sumarizovaný zoznam nových opatrení je k dispozícii v článku od Adama Valčeka – Prehľadávanie áut, vypínanie webov. 10 zmien, ktoré schválila vláda.

Ako zástupca IT bezpečnostnej komunity na Slovensku, rád by som sa vyjadril k neefektívnosti a neúčinnosti konkrétne k paragrafu 16a týkajúci sa exkluzívnej právomoci SIS na vypnutie akéhokoľvek webu, ktorý šíri „myšlienky podporujúce alebo propagujúce terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia“, ktorá môže nebezpečne viesť k samocenzúre (podobne ako je to v Rusku, Turecku, Iráne či iných krajinách, kde je obmedzovaná sloboda vyjadrovania).

1. Politický alebo náboženský extrémizmus je ťažko uchopiteľný

Za politický extrémizmus je možné pokladať aj nenásilné libertariánske alebo anarchistické názory, ktoré podkopávajú základnú myšlienku štátu a teda pre tajné organizácie typu SIS môžu predstavovať výrazný politický extrémizmus.

Preto vzhľadom na neuchopiteľnosť “extrémizmu” hrozí, že uvedená legislatíva bude politicky zneužívaná podľa potreby proti politicky nevhodným osobám a skupinám.

2. Vypínanie webov na Slovensku je neúčinná praktika

Hostovanie akéhokoľvek “extrémistického” webu (čo sa týka domény a webhostingu) v zahraničí je úplne triviálna vec – nasadiť a prevádzkovať akýkoľvek web a doménu napríklad v USA (kde je absolútna sloboda vyjadrovania a nehrozí, že daný web bude zhodený kvôli dôvodom, ktoré sú uvedené v novej legislatíve) je otázka pár minút a cenovo to vychádza ešte lacnejšie ako uvedený web a .sk doménu prevádzkovať na Slovensku.

Ľudia, ktorí sa budú chcieť slobodne vyjadrovať bez možnosti obáv, že budú obvinení z potenciálneho extrémizmu, jednoducho prestanú používať slovenské domény a web hosting.

3. Obava z obvinenia z potenciálneho extrémizmu môže viesť k samocenzúre

Tí, ktorí sa rozhodnú svoje weby neprevádzkovať v zahraničí na zahraničných doménach, a rozhodnú zostať na Slovensku, môžu z obáv z potenciálneho obvinenia z extrémizmu podliehať samocenzúre (nakoľko hrozí riziko zhodenia ich serverov / domény) a prestať sa úplne slobodne vyjadrovať.

Toto sa reálne deje napríklad teraz v Turecku, v Rusku, Iráne či iných krajinách, kde je podobná drakonická legislatíva.

4. Politický populizmus a neefektívnosť uvedenej legislatívy

Vzhľadom na hore uvedené argumenty, osobne som veľmi skeptický, že uvedená legislatíva dokáže reálne pomôcť v boji proti terorizmu. Je úplne naivné predpokladať, že teroristi budú používať na svoju propagáciu slovenské domény a webhosting. Osobne si myslím, že uvedená legislatíva bude podstatne pravdepodobnejšie zneužitá a zasiahne do práv a slobôd občanov SR (napríklad navýši obavy sa slobodne vyjadrovať) ako to, že reálne pomôže odhaliť teroristov a teroristické útoky. Preto ju vnímam ako prudko neefektívnu, čisto populistickú, schválenú a presadenú politikmi len z dôvodu “poďme našim voličom ukázať, že niečo proti terorizmu robíme”.