“TECS" telecomunications & e-commerce solutions GmbH - Nethemba

Referencie

T-Mobile Czech Republic a.s.

Penetračný test zariadenia

Slovak Telekom a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií. Odborné bezpečnostné konzultácie a skolenia v oblasti bezpečnosti webových aplikácií

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie na platforme Android, iOS a Win phone, detailný bezpečnostný audit webových aplikácií a rozhrania webových služieb, záťažový test webových aplikácií, audit oprávnení infraštruktúrnych používateľov, štandardný a dvojitý štandardný penetračný test webových aplikácií, blackbox infraštruktúrny penetračný test a externý penetračný test, analýza možností autentifikácie, bezpečnostné konzultácie

 

AXA a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií, penetračné testy infraštruktúry, testovanie mobilných aplikácií, IT bezpečnostné školenia a profesionálne konzultácie

Československá obchodná banka, a. s.

Penetračné testovanie Smartbanking aplikácií pre platformy Android, iOS a Windows Phone

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie, penetračný test intranetu a lokálne systémové bezpečnostné audity. Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie a vzdelávací workshop

Česká spořitelna, a.s.

Bezpečnostný audit “MDM — Mobile Device Management” business aplikácie

Východoslovenská Energetika

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií

ICZ a.s.

Tvorba rozsiahlych penetračných testov a komplexných bezpečnostnách auditov pre české vládne inštitúcie, českých mobilných operátorov a medzinárodné korporácie. Konzultácie v IT bezpečnosti

ITEG, a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií a odborné bezpečnostné konzultácie pre banky

Profesia, spol. s  r. o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

AUTOVIA, s.r.o.

Penetračné testy webových aplikácií

Limba s.r.o.

Návrh a implementácia škálovateľných vysoko-dostupných clustrov pro cestovnú kanceláriu Limba. Správa všetkých Linuxových serverov

ui42 s.r.o.

Veľa penetračných testov a riešení škálovateľných vysoko-dostupných webových clusterov pre klientov UI42. Návrh a implementácia antispamového a antivírového poštového clustra. Správa serverov

Ringier Slovakia, a.s.

Penetračné testy webových aplikácií

KROS a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií a odborné bezpečnostné konzultácie

Pantheon Technologies, s.r.o.

Penetračné testy a bezpečnostné audity pre zákazníkov Pantheon Technologies, bezpečnostné konzultácie

IPEX a.s.

Vývoj špeciálnych modulov (T38 gateway) pre Asterisk VOIP ústredňu

MUW SAATCHI & SAATCHI

Penetračné testy, bezpečnostné konzultácie

EEA s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Sprinx Systems, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Good Data s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie, penetračný test API rozhrania a súborového serveru, lokálny systémový bezpečnostný audit

InterWay, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie

WAY INDUSTRIES, a.s.

Blackbox (zero-knowledge) penetračný test

Zinc Euro, a.s.

Externý blackbox penetračný test a štandardný penetračný test webových aplikácií

mTrust, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webového API  (SOAP a REST rozhranie), Bezpečnostný audit a revíziu zdrojového kódu pre platformu iOS, Android a Windows Phone, Bezpečnostné konzultácie, Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie na platforme Windows Phone

IN2CORE s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

M7, s.r.o.

IT bezpečnostné školenie

TULIP Solutions s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webových aplikácií, Záťažový test webovej aplikácie a serveru, Štandardný penetračný test API rozhrania a webovej aplikácie

CORE 4, spol. s r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

DanubePay, a. s.

2-dňové školenie webovej aplikačnej bezpečnosti, Interný a externý penetračný test podľa požiadaviek PCI DSS

DayByMe s r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie a bezpečnostné konzultácie

iXperta s.r.o

Testy sociálnym inžinierstvom – simulácia phishingu, Záťažový test webovej aplikácie, Penetračný test webových rozhraní, Príprava a setup a Interný penetračný test serverov

Patria Finance a.s.

Penetračný test internej siete a bezpečnostný audit mobilnej aplikácie na platforme Android a iOS

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Externý (blackbox) penetračný test

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Detailný bezpečnostný audit webových aplikácií, Externý blackbox penetračný test, Intranetový penetračný test, Zhodnotenie zabezpečenia pracovnej stanice, Overenie antimalware riešenia,  Bezpečnostný audit bezdrôtovej siete, Štandardný penetračný test webových aplikácií, Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie

Zelená pošta s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

STRV s.r.o.

Štandardný penetračný test webových aplikácií

Union zdravotná poistovňa a.s

Blackbox penetračný test externej infraštruktúry a základný penetračný test webových aplikácií

TRUST PAY, A. S

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie

Touch4IT s.r.o. 

Štandardný penetračný test REST API

Terannum, s.r.o.

Penetračný testy platformy ObjectGears

Šoltýs & Korniet, s.r.o.

Bezpečnostné služby a konzultácie

Sonpo a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie, Simulácia útoku na bezdrôtovú site, Štandardný penetračný test mobilného API, Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie

Slovenska produkčná a.s.

Bezpečnostné konzultácie

s Autoleasing, s.r.o

Štandardný penetračný test webových aplikácií, Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie,Intranetový penetračný test

QuBit Security, s.r.o.

Školenie „Digital privacy workshop“ 

Prvá stavebná sporiteľňa

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie, Revízia vybraných častí zdrojových kódov aplikácie, Štandardný penetračný test webovej aplikácie, Lokálny bezpečnostný audit servera, Konzultácia k zabezpečeniu OS a aplikácií

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Externý penetračný test a detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie

Office option s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie 

Makita s.r.o.

Štandardný penetračný test webových aplikácií 

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie 

Gemini oční klinika a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Kryptofond.cz

Vytvorenie bezpečnostnej politiky

AVAST Software s.r.o,

Štandardný penetračný test webových aplikácií a REST rozhraní, detailný bezpečnostný audit webových aplikácií a bezpečnostné školenie

Attendu s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

WALMARK, a.s.

Štandardný, základný  a opakovaný štandardný penetračný test webovej aplikácie

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Detailný bezpečnostný audit a štandardné penetračné testy webových aplikácií

SLONline, s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

I.S.D.D. plus, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie a súvisiacej autentifikačnej platformy, Detailný bezpečnostný audit a základný penetračný test webovej aplikácie, Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Nordlicht IT Solutions, s. r. o.

Štandardný a základný penetračný test webovej aplikácie

ACCAI S.R.O.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Ahoj, a. s.

Dvojitý štandardný penetračný test webovej aplikácie

BedaBox LLC, USA. DBA "ShipMonk"

Information gathering, detailný bezpečnostný audit a štandardný penetračný test webovej aplikácie

Certua Group Limited

Detailný bezpečnostný audit a štandardný penetračný test webových aplikácií

Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.

Externé penetračné testy, interné penetračné testy a testy sociálnym inžinierstvom

Flowmon Networks a.s.

Externý blackbox penetračný test

Intelligent Salon Software Ltd

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Oranžová obálka

Základný penetračný test webovej aplikácie a opakovaný penetračný test zraniteľností identifikovaných v predchádzajúcom penetračnom teste

MUZIKER, a.s.

Detailný a základný bezpečnostný audit webovej aplikácie

Notárska komora Slovenskej republiky

Detailný a základný penetračný test webovej aplikácie a lokálny systémový audit aplikačného servera

OneClick.Systems s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

PosAm, spol. s r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie a API rozhraní

PragoData, a.s.

Information gathering

Prisma European Capacity Platform GmbH

Štandardný penetračný test webových aplikácií, Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie, Information gathering, Dvojitý štandardný penetračný test API

Prusa Development a.s

Základný penetračný test webovej aplikácie

SOITRON, s.r.o.

Externý blackbox penetračný test

StrategyQuant s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

TatraMed Software s. r. o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie a API

“TECS" telecomunications & e-commerce solutions GmbH

Štandardný penetračný test webovej aplikácie

Up Česká republika s.r.o.

Štandardný penetračný test webových aplikácií a záťažový test

Up Slovensko, s. r. o.

Štandardný penetračný test webových aplikácií a záťažový test

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Externý penetračný test vybraných IP adries

VELKÁ PECKA s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie

Kiwi.com s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie REST API, Bezpečnostný audit mobilných aplikácií, Detailný bezpečnostný audit webovej frontend aplikácie, Detailný bezpečnostný audit webového rozhrania, automatizácie a dátových API, Štandardný penetračný test webovej aplikácie, Black-box penetračný test externej infraštruktúry, Penetračný test internej infraštruktúry

Mathes Design GmbH

Štandardný penetračný test webovej aplikácie