Sieťová a systémová bezpečnosť

Bezpečnostný audit bezdrôtovej siete

01
Vhodné pre:
  • všetky spoločnosti, ktoré využívajú bezdrôtové "wifi" siete na kritické operácie, alebo ich "wifi" siete nie sú striktne oddelené od dôveryhodných vnútorných sietí

Cieľom bezpečnostného auditu bezdrôtovej “wifi” siete je analyzovať celkovú bezpečnosť bezdrôtových sietí zákazníka.

Test obsahuje:

  • “warwalking” fázu
  • analýzu a vykonanie pasívnych a aktívnych útokov
  • simulácie DOS útokov
  • analýzu použitých šifrovacích a autentizačných protokolov
  • analýzu nevhodnej a nezabezpečenej konfigurácie “wifi” AP ako aj koncových klientov