Priplaťte si za slobodný a necenzurovaný Internet – vykompenzujte pokuty uvalené za nedodržiavanie cenzúry - Nethemba

BLOG

Priplaťte si za slobodný a necenzurovaný Internet – vykompenzujte pokuty uvalené za nedodržiavanie cenzúry

2011-08-13 15:27 Pavol Lupták

Dôležité upozornenie!
Dostal som prvé reakcie na tento článok – jedna z reakcií bola, že uvedený článok môže podnecovať páchanie trestného činu, nakolko verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom, kedy hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Na toto si dovolím zareagovať len veľmi stručne:
1. Zákon, ktorý vynucuje celoplošnú cenzúru Internetu ešte nie je schváleny, takže vôbec nedochádza k naplneniu skutkovej podstaty.

2. Zákon, ktorý vynucuje celoplošnú cenzúru Internetu je v prvom rade podľa nášho názoru protiústavný, takže osobne nevidíme nič zlé na nabádaní na porušovanie zlého a nezmyselného zákona.

Málokto si uvedomuje, že navrhovaná novelizácia zákonu o hazardných hrách, ktorá na Slovensku zavádza celoplošnú vynucovanú cenzúru u všetkých Internetových poskytovateľov spôsobí nasledujúcu situáciu:

Ak náhodou niektorý Internetový poskytovateľ sa rozhodne rešpektovať slobodu a necenzurovaný prístup na Internet a odmietne od daňového riaditeľstva nasadenie daných blacklistov, ktoré zavádzajú blokovanie, tak automaticky bude kriminalizovaný a bude musieť za uvedené nedodržanie zákona zaplatiť pokutu!

Pokuta za nezavedenie blokovania je samozrejme zo strany štátu nevyhnutná, inak by uvedený zákon nemal zmysel a nemohol by byť prirodzene vymáhateľný.

Kriminalizáciu a pokutovanie Internetových poskytovateľov, ktorí sa rozhodnú rešpektovať právo na slobodu a necenzurovaný Internet, pokladáme za maximálne neetické a nemorálne.

Vzhľadom k tomu, že v našej spoločnosti vysoko rešpektujeme právo na slobodný a necenzurovaný prístup k informáciám a Internetu, rozhodli sme sa (v prípade, že uvedená slobodu obmedzujúca novelizácia zákona bude schválená) každému Internetovému poskytovateľovi na Slovensku, ktorý je využívaný na prístup k Internetu našimi zamestnancami finančne vykompenzovať buď celú alebo veľkú časť tejto pokuty (v závislosti od výšky tejto pokuty).

Cieľom uvedenej finančnej kompenzácie na zaplatenie pokuty za nenasadenie cenzúry u daného Internetového poskytovateľa je demonštrovať nezmyselnosť uvedeného zákona, ktorý aj napriek tomu, že bude zavedený v praxi, tak sa stane tým pádom úplne neúčinný.

Vyzývame všetky právnické aj fyzické subjekty, ktoré rešpektujú slobodu a právo na necenzurovaný a slobodný Internet, aby finančne participovali na zaplatení pokút, ktoré musí ich Internetový poskytovateľ uhradiť za nenasadenie uvedeného blokovania a pokračovaní v prevádzke necenzurovaného Internetu.
Je potrebné podotknúť, že čím viac osôb bude participovať na kompenzácií uvedených pokút, tým budú nižšie výsledné náklady na jednu fyzickú/právnicku osobu.

Vyzývame tiež všetkých Internetových poskytovateľov, ktorí sa po schválení uvedenej novelizácie zákona rozhodnú nenasadiť uvedené blokovanie a naďalej budú pokračovať v poskytovaní slobodného a necenzurovaného Internetu, aby uviedli minimálnu odporúčanú čiastku pre svojich klientov potrebnú na finančnú kompenzáciu pokút uvalených za nenasadenia uvedeného blokovania, ktorú každý ich klient bude môcť dobrovoľne uhradiť.

Pevne verím, že aj napriek tomu, že sa uvedený zákon zavádzajúci celoplošnú cenzúru Internetu podarí presadiť (čo sa dúfam nestane), tak všetci používatelia Internetu, ktorý si uvedomujú nevyhnutnosť slobodného a necenzurovaného Internetu na Slovensku, dokážu finančne vykompenzovať všetky pokuty väčšiny slovenských Internetových poskytovateľov a demonštrovať nezmyselnosť uvedeného zákona, ktorý sa týmto aktom stane úplne neúčinný.