Aplikačný bezpečnostný expert - Nethemba

BLOG

Aplikačný bezpečnostný expert

Popis práce:
Hľadanie bezpečnostných zraniteľností v Android / iOS aplikáciach (výnimočne BlackBerry, či Windows Phone) a v najpestrejších webových aplikáciach a webových službách. Testovanie mobilných aplikácií zahrňuje detailné otestovanie mobilných aplikácií a príslušných webových služieb v súlade s OWASP Mobile Security Project, testovanie webových aplikácii je obvykle realizované podľa OWASP Testing Guide. Výsledok testovania je zdokumentovaný tvorbou výslednej správy v slovenčine alebo v angličtine.

Nutné vstupné podmienky pre uchádzača:

Zvýhodňujúce podmienky pre uchádzača:

 • “developerské” skúsenosti s tvorbou rozsiahlych webových, či mobilných aplikáci (Java, .NET, C)
 • znalosti reverzného inžinierstva a disasemblovania
 • akékoľvek skúsenosti z penetračného testovania mobilných a webových aplikácií
 • znalosť OWASP Mobile Security Project a OWASP Testing Guide
 • znalosť operačných systémov Android, iOS a webových služieb
 • uchádzači žijúci v Bratislave alebo v Prahe (kvôli “on-site” testovaniu)
 • schopnosť pracovať “on-site” u zákazníka

Ako spoločnosť ponúkame:

 • výborný pracovný kolektív a možnosť sa veľa naučiť
 • zabezpečený personálny rozvoj (preplatenie všetkých relevantných bezpečnostných certifikátov, bezpečnostných konferencií alebo školení apod)
 • odmena priamo závislá od množstva a objemu realizovaných penetračných testov a bezpečnostných auditov
 • veľká sloboda (možnosť pracovať na diaľku a podľa individuálnych potrieb uchádzača)

Možný termín nástupu: ihneď

Kontakt na zaslanie Vášho CV: jobs@nethemba.com.