3 roky eticky konzistentného podnikania bez Štokholmského syndrómu - Nethemba

BLOG

3 roky eticky konzistentného podnikania bez Štokholmského syndrómu

Pred viac ako tromi rokmi sme v našej spoločnosti spravili radikálne rozhodnutie – z etických a ekonomických dôvodov sme sa rozhodli ďalej nepracovať pre štát. Súčasne sme spustili dobrovoľnú ekonomickú blokádu Nepracujeme pre štát, ku ktorej sa pridalo ďalších 15 súkromných spoločnosti na Slovensku a pred pár týždňami podobný projekt v Českej republike Nepracujeme pro stát. Dlhší článok o samotnom projekte bol publikovaný tu.

Toto rozhodnutie bolo jedným z najlepších závažných rozhodnutí, ktoré sme ako firma spravili. Nielenže ho neľutujeme, ale pri neustále narastajúcej štátnej diktatúre, nevyriešených korupčných kauzách a klesajúcej slobode podnikania sa každým dňom len utvrdzujeme v správnosti nášho rozhodnutia.

Mrazivé akceptovanie pasívnou väčšinou

Behom týchto troch rokov sme odmietli žiadosti o ponuku z desiatok českých a slovenských štátnych inštitúcií a zúčastnili sme sa viacerých obchodných stretnutí s našimi resellermi, ktoré skončili predčasne, hneď ako sme sa dozvedeli, že koncovým klientom je štátna inštitúcia. Najmrazivejšia vec na všetkých týchto stretnutiach bola, že v ani jednom prípade sme nenarazili na situáciu, že by reseller nášmu “radikálnemu” rozhodnutiu nepracovať pre štát nerozumel alebo potreboval dodatočné vysvetlenie.

Práve naopak – štátni úradníci a reselleri nám častokrát len priateľsky povedali, že rozumejú dôvodom, prečo sme tak rozhodli a naše rozhodnutie akceptujú. Niektorí dokonca vyjadrili obdiv, že si toto môžeme dovoliť.

Ako dať najavo, že sa Vám nepáči súčasný štát

Spôsobov ako dať najavo, že sa Vám nepáči to, čo sa v štáte momentálne deje, je viacero:

  1. Môžete ísť raz za 4 roky voliť s váhou vášho hlasu menej ako 1 k 1 000 000.
  2. Môžete ísť demonštrovať (proti korupcii) alebo sa inak aktivizovať a podpisovať petície.
  3. Môžete ísť kandidovať a stať sa politikom.
  4. Môžete prestať platiť dane.
  5. Môžete sa rozhodnúť nepracovať pre štát.

 

Riešenie 1: má úplne zanedbateľný vplyv vášho názoru na zmenu spoločnosti. Aj tak budete prehlasovaný masou, ktorá bude v danej dobe mediálne zmanipulovaná.
Riešenie 2: bohužiaľ protikorupčné demonštrácie dlhodobo nefungujú a v spoločnosti toho zmenili málo (prípad skutočne veľkej korupčnej kauzy, ktorá sa vyšetrila?). Petície fungujú len do veľmi malej miery a vôbec, keď sú “veci dopredu dohodnuté” (napríklad na zmenu správu SK NIC domény).
Riešenie 3: nie je pre každého.
Riešenie 4: je efektívne, ale bohužiaľ nelegálne.
Riešenie 5: je legálne a s reálnym mediálnym a ekonomickým efektom, kedže:
  • Ide o silné verejné gesto, ktorá podlieha medializácii a mediálnemu šíreniu
  • Má to reálne väčší vplyv na spoločnosť ako váš voličský hlas, kedže vaša hlava a hlavy vašich zamestnancov nebudú pracovať pre niekoho s kým sa na viacerých úrovniach nestotožňujete a koho pokladáte za nemorálneho

Argumentácia proti:

  1. Keď ale nebudeme pracovať pre štát, tak pre štát budú pracovať tí ešte horší a systém sa už vôbec nezlepší!
  2. Peniaze v štáte sa tak či tak rozkradnú, prečo by sa nemali použiť aspoň na jeden dobrý účel (za služby alebo produkty našej firmy).
  3. Bohužiaľ naši zamestnanci potrebujú pravidelnú výplatu a aj napriek tomu, že sa s pôvodnou myšlienkou Nepracovať pre štát ztotožňujeme, nemôžeme si to momentálne dovoliť.

Tu stojí za zamyslenie sa, či reálne veríte tomu, že stav štátu sa z dlhodobého hľadiska dokáže zlepšiť, kedže korupcia na Slovensku každým volebným obdobím len prekvitá. (Podľa môjho názoru ide o principiálny problém centralizovanej moci a centrálneho zhromažďovania peňazí daňových poplatníkov, kedy sa vždy vytvára silná motivácia na zneužitie). Autoritatívne a nemorálne správanie súčasného štátu len narastá, nikdy neklesá. Je potrebné sa voči nemu vyhraniť na všetkých legálnych úrovniach.

Pracovaním pre súčasný štát totiž:

 1. Legitimizujete cenzora

Na Slovensku (a v Čechách) štát reálne schválil cenzúru Internetu. Zákernosť cenzúry nespočíva len v tom, že štát znemožňuje ľuďom pristupovať na Internetové stránky, ktoré chcú navštíviť, ale aj v tom, že ako daňoví poplatníci prispievame všetci na presadzovanie korporativistických záujmov úzkej skupiny firiem, ktorá sa snaží schválenou Internetovou cenzúrou bojovať proti svojej konkurencii. Internetová cenzúra je nebezpečný precedens, nakoľko všade vo svete sa s časom len rozširuje a nikdy nezmenšuje. Viac informácii o Internetovej cenzúre na Slovensku.

2. Legitimizujete prichádzajúcu diktatúru

Tento rok v rámci “boja proti terorizmu” štáty zakázali používanie akýchkoľvek anonymných platobných prepaid kariet. Štát tým získal 100%-tnú kontrolu nad všetkými vašimi bezhotovostnými transakciami s možnosťou detailného špehovania všetkých vašich výdajov a príjmov (a to sa týka aj vašej fyzickej osoby). Čierne mračná sa sťahujú aj nad používaním hotovosti, ktorá je už teraz na Slovensku zakázaná nad istý limit (5000 EUR v prípade právnických osôb a 15000 EUR v prípade fyzických osôb). Je pravdepodobné, že tieto limity sa budú ďalej znižovať, prípadne sa hotovosť úplne zakáže.

3. Legitimizujete korupciu a neférové prerozdeľovanie grantov

Ak skorumpovaný štát pridelí grant vašej konkurencii za vaše peniaze (ako daňového poplatníka) a tým vytvorí ich neférovú konkurenčnú výhodu, ide o pádny morálny argument, prečo neplatiť dane (a to nezávisle od libertariánskej argumentácie, že “dane sú krádež”). Ak pracujete pre štátnu inštitúciu, ktorá je skorumpovaná, tak túto korupciu priamo podporujete. Viac v článku Korupcia ako fenomén štátnej rovnostárskej spoločnosti.

4. Legitimizujete akékoľvek neférové chovanie štátu

Ak dostanete od štátu akúkoľvek nezmyselnú pokutu, ktorú musíte zaplatiť.
Ak sa vám nepáči takmer 62%-né enormné daňové bremeno, ktoré musíte voči štátu platiť.
Ak sa vám nepáči dlhodobé a opakované rozkrádanie štátu,
tak vo všetkých týchto prípadoch pracovaním pre štát legitimizujete jeho neférové chovanie.
Rozumieť a akceptovať väčšinu dôvodov “prečo nepracovať pre štát” a napriek tomu pre neho naďalej pracovať je nielen pokrytecké, ale hraničiace so štokholmským syndrómom.

 

Buďte konzistentní, pridajte sa k nám!

Doprajte si pokojný spánok a ranný pohľad do zrkadla bez výčitiek. Buďte konzistentní, nepracujte pre niekoho, kto obmedzuje Vašu slobodu.