3 roky eticky konzistentní činnosti bez Stockholmského syndromu - Nethemba

BLOG

3 roky eticky konzistentní činnosti bez Stockholmského syndromu

Před více než třemi lety jsme v naší společnosti učinili radikální rozhodnutí – z etických a ekonomických důvodů jsme se rozhodli nepracovat pro stát. Zároveň jsme zahájili dobrovolnou ekonomickou blokádu Nepracujeme pre štát, do které se na Slovensku zapojilo dalších 15 soukromých firem a podobný projekt před několika týdny v České republice Nepracujeme pro stát. Delší článek o samotném projektu byl publikován zde.

Toto rozhodnutí bylo jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které jsme jako společnost podnikli. Nejenže ho nelitujeme, ale s neustále rostoucí státní diktaturou, nevyřešenými případy korupce a snižující se svobodou podnikání, se každý den utvrzujeme v správnosti našeho rozhodnutí.

Mrazivé akceptování pasivní většinou

Během těchto tří let jsme odmítli žádosti o nabídku od desítek českých a slovenských státních institucí a podíleli jsme se na několika obchodních jednáních s našimi reselleri, které skončili předčasně, jakmile jsme zjistili, že koncový klient je státní institucí. Nejmrazivejší na všech těchto schůzkách bylo to, že se v žádném případě nestalo, že by prodejce nerozuměl našemu “radikálnímu” rozhodnutí nepracovat pro stát, nebo že by nepotřeboval další vysvětlení.

Naopak, vládní úředníci a reselleri nám často přátelsky řekli, že chápou, proč jsme tak rozhodli a naše rozhodnutí akceptují. Někteří dokonce vyjádřili obdiv, že si to můžeme dovolit.

Jak dát najevo, že se Vám nelíbí současný stát

Způsobů jak dát najevo, že se Vám nelíbí to, co se ve státě momentálně děje, je několik:
1. Můžete jít jednou za 4 roky volit s váhou vašeho hlasu méně než 1 k 1 000 000.
2. Můžete jít demonstrovat (proti korupci) nebo se jinak aktivizovat a podepisovat petice.
3. Můžete jít kandidovat a stát se politikem.
4. Můžete přestat platit daně.

5. Můžete se rozhodnout nepracovat pro stát.

Řešení 1: má zcela zanedbatelný dopad na vaši změnu mysli. Přesto budete vyhlášeni hmotou, která bude v té době léčebně manipulována.
Řešení 2: bohužel protikorupční demonstrace dlouhodobě nefungují a ve společnosti toho změnily málo (případ skutečně velké korupční kauzy, která se vyšetřila?). Petice fungují jen do velmi malé míry a vůbec, když jsou “věci předem dohodnuté” (například na změnu zprávy SK NIC domény).
Řešení 3: není pro každého.
Řešení 4: je účinné, ale bohužel nelegální.
Řešení 5: je legální a má skutečný mediální a ekonomický účinek, protože:
  • Jde o silné veřejné gesto, která podléhá medializaci a mediálnímu šíření
  • Má to reálné větší vliv na společnost jako váš voličský hlas, protože vaše hlava a hlavy vašich zaměstnanců nebudou pracovat pro někoho s kým se na mnoho úrovních neztotožňuje a koho pokládáte za nemorálního
Argumentace proti:
1. Ale když nebudeme pracovat pro stát, tak budou pro stát pracovat ti ještě horší lidé a systém se vůbec nezlepší!
2. Peníze ve státě se tak či tak rozkrádají, proč by se neměly použít alespoň na jeden dobrý účel (za služby nebo produkty naší firmy).
3. Bohužel naši zaměstnanci potřebují pravidelnou výplatu a i přesto, že se s původní myšlenkou Nepracovat pro stát ztotožňujeme, nemůžeme si to momentálně dovolit.
Zde stojí za zamyšlení, zda reálně věříte tomu, že se stav státu z dlouhodobého hlediska dokáže zlepšit, protože korupce na Slovensku každým volebním obdobím jen vzkvétá. (Podle mého názoru jde o principiální problém centralizované moci a centrálního shromažďování peněz daňových poplatníků, kde se vždy vytváří silná motivace na zneužití). Autoritativní a nemorální chování současného státu roste, nikdy neklesá. Je nutné, se vůči nemu vyhranit na všech legálních úrovních.

Prací pro současný stát totiž:

 1. Legitimizujete cenzora

Na Slovensku (a v České republice) stát schválil cenzuru na internetu. Zákeřnost cenzury není jen v tom, že stát brání lidem v přístupu na webové stránky které chtějí navštívit, ale také v tom, že jako daňoví poplatníci přispíváme všichni k přesazování korporativních zájmů úzké skupiny firem, které se snaží schválenou cenzurou bojovat proti své konkurenci. Internetová cenzura je nebezpečný precedens, protože se všude ve světě jen rozšiřuje. Další informace o cenzuře internetu na Slovensku.

2. Legitimizujete nadcházející diktaturu

V letošním roce státy v rámci “boje proti terorismu” zakázaly používání anonymních platebních prepaid karet. Stát získal 100%-ní kontrolu nad všemi vašimi bezhotovostními transakcemi s možností podrobně sledovat všechny vaše výdaje a příjmy (a to platí také pro fyzickou osobu). Černé mračna se stahují i nad používáním hotovosti, která je již nyní na Slovensku zakázána nad jistý limit (5000 EUR v případě právnických osob a 15000 EUR v případě fyzických osob). Je pravděpodobné, že se tyto limity budou dále snižovat, případně se hotovost zcela zakáže.

3. Legitimizujete korupci a neférové přerozdělování grantů

Pokud zkorumpovaný stát udělí grant vaši konkurenci za vaše peníze (jako daňového poplatníka) a tím vytvoří nekalou konkurenční výhodu, je to morální argument, proč neplatit daně (nezávisle na libertarianském argumentu, že “daně jsou krádež”). Pokud pracujete pro státní instituci, která je zkorumpovaná, přímo tuto korupci podporujete. Více v článku Korupce jako fenomén státní rovnostářské společnosti.

4. Legitimizujete jakékoli nespravedlivé chování státu

Pokud dostanete od státu jakoukoli nesmyslnou pokutu, kterou musíte zaplatit.
Pokud se vám nelíbí téměř 62%-ní enormní daňové břemeno, které musíte vůči státu platit.
Pokud se vám nelíbí dlouhodobé a opakované rabování státu.
Ve všech těchto případech legitimizujete prací pro stát jeho nespravedlivé chování.Porozumění a přijetí většiny důvodů, proč “nepracovat pro stát” a přesto pokračovat v práci pro stát není pouze pokrytecké, ale hraničí se Stockholmským syndromem.

 

Buďte konzistentní, přidejte se k nám!

Dopřejte si klidný spánek a ranní pohled do zrcadla bez výčitek. Buďte konzistentní, nepracujte pro někoho, kdo omezuje Vaši svobodu.