Síťová a systémová bezpečnost

Bezpečnostní audit IoT

01
Internet věcí (IoT) představuje unikátní bezpečnostní výzvy. IoT zařízení jsou často provozovány přes jednoduché hardvéry, které se používají napříč různým prostředím. Toto široké nasazení “monokultury” vede k novým výzvám, které jsou jedinečné pro zařízení IoT. Softwarové aktualizace a správa zranitelností jsou velmi důležité a vyžadují odlišné strategie jako u jiných IT aplikací. Při navrhování bezpečných IoT zařízení je třeba zohlednit oblasti:
– klasifikace dat
– fyzická bezpečnost
– bezpečné nasazení zařízení
– bezpečné operační systémy
– aplikační bezpečnost
– správa pověření
– šifrování
– síťové připojení
– aktualizace softwaru
– protokolování
Nabízíme audity a poradenství v uvedených oblastech v průběhu všech fází procesu navrhování. Pomůžeme vám vybudovat bezpečný internet věcí od ranné fáze navrhování procesu nebo prostřednictvím konzultací a auditů v pozdějších fázach. V závislosti na vašich potřebách vám nabízíme:
– preskúmanie operačného systému
– preskúmanie hardvéru
– zkoumání bezpečnostních aktualizací a procesů správy zranitelnosti
– bezpečnostní audit zdrojového kódu aplikace
– bezpečnostní analýza komunikačních protokolů
– revize vašich zařízení v souladu s IoT Security Compliance Framework
Výstupem z testování je souhrnná zpráva, která obsahuje popis všech zjištěných zranitelností a taky stupeň závažnosti a doporučení.