Sieťová a systémová bezpečnosť

Bezpečnostný audit IoT

01
Internet vecí (IoT) predstavuje unikátne bezpečnostné výzvy. IoT zariadenia sú prevádzkované často na jednoduchom hardvéri, ktorý býva nasadený naprieč rozdielne prostredia. Toto široké nasadenie „monokultúry“ vedie k novým výzvam, jedinečným pre IoT zariadenia. Softvérové aktualizácie a správa zraniteľností sú veľmi dôležité a vyžadujú odlišné stratégie ako pri iných IT aplikáciách. Pri navrhovaní bezpečných IoT zariadení je potrebné zohľadniť oblasti:
– klasifikácia dát
– fyzická bezpečnosť
– bezpečné nasadenie zariadenia
– bezpečné operačné systémy
– aplikačná bezpečnosť
– správa poverení
– šifrovanie
– sieťové pripojenia
– aktualizácie softvéru
– protokolovanie
Ponúkame audity a poradenstvo v spomenutých oblastiach počas všetkých fáz procesu navrhovania. Pomôžeme vám vybudovať bezpečný internet vecí od rannej fázy navrhovania procesu alebo prostredníctvom konzultácií a auditov v neskorších fázach. V závislosti od vašich potrieb vám ponúkame:
 preskúmanie operačného systému
– preskúmanie hardvéru
 preskúmanie bezpečnostných aktualizácií a procesov správy zraniteľnosti
– bezpečnostný audit zdrojového kódu aplikácie
– bezpečnostná analýza komunikačných protokolov
– revízia vašich zariadení v súlade s IoT Security Compliance Framework
Výstupom z testovania je súhrnná správa obsahujúca popis všetkých odhalených zraniteľností aj so stupňom závažnosti a odporúčaniami.