Aplikační bezpečnost

Bezpečnostní audit smart kontraktů

01
Vhodné pro:
  • všechny společnosti, které vyvíjejí decentralizované aplikace a všechny ICO projekty

Smart kontrakty jsou nezbytnou součástí všech decentralizovaných aplikací a ICO. Jejich bezpečnost je rozhodující a její ohrožení může vést ke značným finančním ztrátám (více informací z praxe – The biggest smart contract Hacks in history).

Úkolem bezpečnostního auditu smart kontraktu je odhalovat vážné zranitelnosti v Solidity Ethereum smart kontraktech, podle osvědčených postupů tohoto smluvního odvětví.

Více detailních informací o tomto tématu najdete v našem článku “Shrnutí typických zranitelností smart kontraktů“, kde popisujeme všechny nebezpečné předpoklady a typické bezpečnostní problémy v zdravím jazyce.

Čas testování:
1-4 týdny (v závislosti na složitosti smart kontraktu)

Metodologie:
Při testování smart kontraktů dodržujeme striktně Ethereum Smart Contract Security Best Practices.