Síťová a systémová bezpečnost

Bezpečnost SCADA systémů

01

Organizacím nabízíme ochranu jejich kritické infrastruktury identifikováním externích a interních zranitelností v OT prostředí. Nabízíme komplexní prověrku kybernetické bezpečnosti v oblasti industriálních kontrolních systémů ICS/ SCADA / DCS.

Náš certifikovaný expert vytvoří na míru šitou bezpečnostní prověrku a penetrační test. Identifikováním rizik kritických aktiv ICS, odhalením hrozeb a vypracováním plánu ošetření rizik efektivně chráníme ICS/ SCADA infrastrukturu, procesy a fyzické prostředí.Rozumíme senzitivnímu prostředí ICS/ SCADA a proto přistupujeme k penetračnímu testování zodpovědně s vlastní metodikou, která neinterferuje s výrobním produkčním prostředím.

Testování zahrnuje:

– Prověrka fyzické bezpečnosti ICS/ DCS komponentů (technické místnosti, datová centra)
– Hodnocení vyspělosti bezpečnostního povědomí operátorů a vedoucích provozů
– Prověření bezpečnostních politik, procedur, procesů v OT prostředí podle standardů NIST a ISA IEC 62443
– Ohodnocení vyspělosti kybernetické bezpečnosti v provozu OT
– Identifikace rizik a hrozeb v síťové architektuře PCN (Process Control Network)
– Identifikace rizik a hrozeb komponentů PCN části (HMI, Engineering and SCADA workstation atd.)
– Prověrka bezdrátových komunikací
– Penetrační testování vlastní metodologii
– Identifikace síťových hrozeb pasivním SCADA IDS senzorem (volitelné)

Vhodné pro:

– Všechny průmyslové společnosti
– Dopravní průmysl, chemický průmysl, vodní průmysl, ropný průmysl, atomové elektrárny a mnohé další

Délka testování: závisí na složitosti infrastruktury

Rozsah výsledné zprávy: 40 – 100 stran