Sieťová a systémová bezpečnosť

Bezpečnosť SCADA systémov

01

Organizáciám ponúkame ochranu ich kritickej infraštruktúry identifikovaním externých a interných zraniteľností v OT prostredí. Ponúkame komplexnú previerku kybernetickej bezpečnosti v oblasti industriálnych kontrolných systémov ICS/ SCADA/ DCS. Náš certifikovaný expert vytvorí na mieru šitú bezpečnostnú previerku a penetračný test. Identifikovaním rizík kritických aktív ICS, odhalením hrozieb a vypracovaním plánu ošetrenia rizík efektívne chránime ICS/ SCADA infraštruktúru, procesy a fyzické prostredie. Rozumieme senzitívnemu prostrediu ICS /SCADA a preto pristupujeme k penetračnému testovaniu zodpovedne s vlastnou metodológiou, ktorá neinterferuje s výrobným produkčným prostredím.

Testovanie zahŕňa:

– Previerka fyzickej bezpečnosti ICS/ DCS komponentov (technické miestnosti, dátové centrá)
– Hodnotenie vyspelosti bezpečnostného povedomia operátorov a vedúcich prevádzok
– Preverenie bezpečnostných politík, procedúr, procesov v OT prostredí podľa štandardov NIST a ISA IEC 62443
– Ohodnotenie vyspelosti kybernetickej bezpečnosti v prevádzke OT
– Identifikácia rizík a hrozieb v sieťovej architektúre PCN (Process Control Network)
– Identifikácia rizík a hrozieb komponentov PCN časti (HMI, Engineering and SCADA workstation apod.)
– Previerka bezdrôtových komunikácií
– Penetračné testovanie vlastnou metodológiou
– Identifikácia sieťových hrozieb pasívnym SCADA IDS senzorom (voliteľné)

Vhodné pre:

– všetky priemyselné spoločnosti
– dopravný priemysel, chemický priemysel, vodný priemysel, ropný priemysel, atómové elektrárne a mnohé ďalšie

Trvanie testovania: závisí od komplexnosti infraštruktúry

Rozsah výslednej správy: 40 – 100 strán