IT bezpečnostní řešení

Cloud Computing řešení

01

S příchodem webových služeb se při návrhu a realizaci IT projektů objevují možnosti, které byly ještě donedávna dostupné buď jen velkým společnostem nebo byli velmi nákladné, jako například:

 • možnost kompletního delegování údržby složité sítě, serverů, jejich operačních systémů a také i zálohování na třetí stranu
 • možnost dynamicky a flexibilně reagovat na jakoukoliv zvýšenou zátěž (například vyšší navštěvovanost) okamžitým spuštěním dalších virtuálních serverů
 • celosvětová distribuce obsahu s nízkou odezvou a velmi vysokou dostupností
 • výrazné navýšení dostupnosti Vašich služeb pro všechny americké a evropské klienty

Všechno toto a ještě více dokážeme nabídnout jako velkým, tak malým klientům za velmi přijatelnou cenu.

“Cloud computing” představuje model, kdy prostředky jako výpočetní výkon serverů, úložný prostor (disky, NAS), software atd., které doposud vždy představovali nějaký skutečný hardware a operační systém ,který jste museli vlastnit nebo mít pronajatý, zabezpečovat údržbu, kupovat licence), Vám mohou momentálně být poskytnuté jako služba, kdy všechny věci související s hardwarem a operačním systémem zůstanu pro Vás skryté.

Už Vás víc nemusí zajímat fyzické umístnění, energetická spotřeba, síťová infrastruktura, záložní zdroje, nepotřebujete fyzický prostor pro vaši IT infrastrukturu, nemusíte zabezpečovat její klimatizaci ani ochranu a bezpečnost jejího provozu.

Práce se všemi “Cloud Computing” službami je jednoduchá pomoci webové služby, která je dostupná z různých programovacích jazyků (PHP, Java, C#, VB.NET, Ruby, Perl ), jako i pomocí pohodlného a přehledného uživatelského webového rozhraní.

Co vám nabízíme ?

Virtualizace výpočetního výkonu

 • nahraďte Vaše reálné počítače s neustálými hardwarovými problémy za virtuální, avšak nadále vysoce výkonné
 • při jakékoliv poruše virtuálního počítače máte možnost ho okamžitě opětovně nastartovat bez jakékoliv potřeby volat hotline nebo čekat na servisní zásah – všechno ve Vaši vlastní režii
 • možnost téměř okamžitého spuštění 1, 10 nebo i 1000 vlastních počítačů naráz jediným pokynem nebo plně automaticky a dynamicky v případě, že máte právě zvýšenou zátěž / navštěvnost. Stejnětak, v případě potřeby, máte možnost kdykoliv kterýkoliv vypnout, případně i všechny svoje počítače a nemusíte utrácet zbytečně Vaše peníze
 • platíte jen za to, co skutečně využíváte (tedy za procesorový čas každého běžícího počítače) – jejich množství můžete dynamicky ovlivňovat podle sezónních výkyvů, nárůstů poptávek nebo akcií (například za hodinu běhu super výkonného clusteru s 1000 virtuálními servery zaplatíte jen $30)
 • vylaďte si vlastní výkon počítače z několik variací v závislosti od velkosti operační paměti a počtu jader procesoru
 • používejte volné nebo komerční verze Linuxu, Microsoft Windows serveru nebo jiného Unixového systému bez starostí o licenční politiku daného OS (jejich cena je už započítaná v hodinové sazbě procesorového času)
 • bez znalosti konfigurace firewallů si nastavte bezpečný přístup k Vašim síťovým službám

Virtualizace diskového prostoru

 • možnost připojit ku kterémukoliv virtuálnímu počítači libovolný počet disků v rozsahu od 1GB až 1TB
 • platíte jen za disk s kapacitou, kterou právě potřebujete a neplatíte zbytečně za prostor, který nevyužíváte
 • kdykoliv máte možnost si vytvořit kopii (tzv. snapshot) disku v libovolném okamžiku., Počet kopií není omezený
 • nový virtuální disk si dokážete vytvořit z kopie libovolného jiného virtuálního disku
 • Vaše data zůstávají uchovaná i v případě, že počítač, ke kterému je disk připojený, vypnete

Virtualizace zálohovacího prostoru

 • využijte možnost minimálně 3-násobně replikovaného úložného prostoru na zálohu souborů od velkosti 1 bajtu až 5 gigabajtů, do celkového obsahu až 256 TB
 • plaťte jen za aktuální velikost zálohovaných dát a datový přenos do záložního centra
 • máte možnost využívat několik chráněných a navzájem nezávislých bezpečných úložišť
 • v případě umístnění informací do tohoto prostoru máte možnost je jednoduše distribuovat po celém světě prostřednictvím uzlových serverů rozsáhlé CDN sítě

Vyrovnávaní zátěže počítačů

 • vybudujte si skupinu počítačů poskytujících jakoukoliv stejnou službu ( například web přístup na Váš portál ) a load balancer bude automaticky vyrovnávat zátěž mezi jednotlivými počítači
 • při selhání nebo neodpovídání kteréhokoliv serveru je tento automaticky vyřazený z přidělování dalších spojení
 • s pomocí monitorování například povinného počtu běžících serverů je možné automaticky nahradit selhávající servery novými, které budou automaticky zařazené do vyrovnávání pracovní zátěže

Virtualizace MySQL

 • možnost spustit vlastní virtuální servery s bežícím kompletním MySQL 5.1 se 100% kompatibilitou se všemi již existujícími MySQL nástroji a aplikacemi
 • bezpečnostní a funkční aktualizace a zálohovaní je za Vás realizované plně automaticky
 • možnost definovat si dobu uchovávání záloh databází s možností je kdykoliv obnovit
 • možnost výběru virtuálního hardwaru z množství různých hardwarových konfigurací v závislosti od Vašich potřeb
 • rozhodněte se, kdo má mít přístup do Vaší databáze pomocí jednoduchého webového rozhraní

Zabezpečení a dostupnost

 • přizpůsobte se Vašim zákazníkům a provozujte svoje služby ve více nezávislých amerických nebo evropských datových centrech a buďte chráněni vůči výpadkům, poruchám nebo útokům na konkrétní hostingové centrum
 • vytvoříme Vám multiregionální clusterové řešení, přičemž vaše cenná data a aplikace s nutnou dostupností vůči zákazníkovi budou existovat naráz v různých státech nebo kontinentech.
 • oslovte Vaše zákazníky v jiném regionu a zpřístupněte svoje informace s vysokou dostupností a velmi nízkou odezvou

Replikace a distribuce obsahu do celého světa 

 • zabezpečuje distribuci obsahu, jako je grafika, hudba, video streaming nebo jakýkoliv statický obsah do celého světa z takzvaných okrajových uzlů
 • uzly jsou umístnění po celém světe (USA, Evropa, Japonsko, Hong Kong)
 • poskytuje ultra rychlé stahování Vašich dát a přehrávaní video streamingů s minimální odezvou
 • výrazně odlehčuje vaše vlastní servery

Monitoring a dynamické škálování

 • nasadíme Vám systém inteligentního monitoringu stavu vaší virtuální infrastruktury, který dokáže dynamicky reagovat na výpadky, přetížení počítačů, velký nárůst přístupů
 • máte možnost sledovat množství přenesených dat, počet HTTP spojení, vytížení CPU, využití paměti
 • v případě výpadku jednoho nebo více vašich serverů, neočekávaného nárůstu spojení nebo zatížení CPU máte možnost automaticky definovat okamžité spuštění dalších serverů, které ihned pomohou vyrovnat výkyvy a zpracovat zvýšenou zátěž od klientů
 • nastavte si minimální a maximální počet serverů, které budou běžet pro danou úlohu, v případě, že jsou nevyužité, tak mohou být automaticky vypnuté a tím pádem za ne zbytečně neplatíte