IT bezpečnostné riešenia

Cloud Computing riešenia

01

S príchodom webových služieb sa pri návrhu a realizácií IT projektov naskytujú možnosti, ktoré boli ešte donedávna dostupné buď len veľkým spoločnostiam alebo boli veľmi nákladné ako napríklad:

 • možnosť kompletného delegovania údržby zložitej siete, serverov, ich operačných systémov ako aj zálohovania na tretiu stranu
 • možnosť dynamicky a flexibilne reagovať na akúkoľvek zvýšenú záťaž (napríklad vyššia navštevovanosť) okamžitým spustením ďalších virtuálnych serverov
 • celosvetová distribúcia obsahu s nízkou odozvou a veľmi vysokou dostupnosťou
 • výrazne navýšenie dostupnosti Vašich služieb pre všetkých amerických a európskych klientov

Všetko toto a ešte viac za rozumnú cenu dokážeme ponuknúť ako veľkým, tak malým klientom za veľmi prijateľnú cenu.

“Cloud Computing” predstavuje model, kedy prostriedky ako sú výpočtový výkon serverov, úložný priestor (disky, NAS), software atď., ktoré doposiaľ vždy predstavovali nejaký skutočný hardvér a operačný systém (ktorý ste museli vlastniť alebo mať prenajatý, zabezpečovať údržbu, kupovať licencie), Vám dokážu byť teraz poskytnuté ako služba, kedy všetky veci súvisiace s hardvérom a operačným systémom zostanú pre Vás skryté.

Už Vás viac nemusí zaujímať fyzické umiestnenie, energetická spotreba, sieťová infraštruktúra, záložné zdroje, nepotrebujete fyzický priestor pre vašu IT infraštruktúru, nemusíte zabezpečovať jeho klimatizáciu ani ochranu a bezpečnosť jeho prevádzky.

Práca so všetkými “Cloud Computing” službami je jednoduchá cez webové služby, dostupná z rôznych programovacích jazykov (PHP, Java, C#, VB.NET, Ruby, Perl ), ako aj cez pohodlné a prehľadné používateľské web rozhranie.

Čo vám ponúkame?

Virtualizácia výpočtového výkonu

 • nahraďte Vaše reálne počítače s neustálymi hardvérovými problémami za virtuálne, avšak naďalej vysoko výkonné
 • pri akejkoľvek poruche virtuálneho počítača máte možnosť ho okamžite opätovne naštartovať bez akejkoľvek potreby volať hotline alebo čakať na servisný zásah – všetko vo Vašej vlastnej réžii
 • možnosť takmer okamžitého spustenia 1, 10 alebo aj 1000 vlastných počítačov naraz jediným pokynom alebo plne automaticky a dynamicky v prípade, že máte práve zvýšenú záťaž / navštevovanosť, v prípade potreby máte možnosť kedykoľvek ktorýkoľvek vypnúť, prípadne aj všetky svoje počítače a nemínať zbytočne Vaše peniaze
 • platíte len za to, čo skutočne využívate (teda za procesorový čas každého bežiaceho počítača) – ich množstvo môžete dynamicky ovplyvňovať podľa sezónnych výkyvov, nárastov dopytu alebo akcií (napríklad za hodinu behu super výkonného clustru s 1000 virtuálnymi servermi zaplatíte len $30)
 • vylaďte si vlastný výkon počítača z niekoľkých variácií v závislosti od veľkosti operačnej pamäte a počtu jadier procesora
 • používajte voľné ako aj komerčné verzie Linuxu, Microsoft Windows serveru alebo iného Unixového systému bez starostí o licenčnú politiku daného OS (ich cena je už započítana v hodinovej sadzbe procesorového času)
 • bez znalosti konfigurácie firewallov si nastavte bezpečný prístup k Vašim sietovým službám

Virtualizácia diskového priestoru 

 • možnosť pripojiť ku ktorémukoľvek virtuálnemu počítaču ľubovoľný počet diskov v rozsahu od 1GB až 1TB
 • platíte len za disk s kapacitou, ktorú práve potrebujete a zbytočne neplatíte za priestor, ktorý nevyužívate
 • kedykoľvek máte možnosť si vytvoriť kópiu (snapshot) disku v ľubovoľnom okamihu, pričom počet kópií nie je obmedzený
 • nový virtuálny disk si dokážete vytvoriť z kópie ľubovoľného iného virtuálneho disku
 • Vaše dáta ostávajú uchované aj v prípade, že počítač, ku ktorému je disk pripojený, vypnete

Virtualizácia zálohovacieho priestoru 

 • využite možnosť minimálne 3-násobne replikovaného úložného priestoru na zálohu súborov vo veľkosti 1 bajtu až 5 gigabajtov, do celkového obsahu až 256 TB
 • plaťte len za aktuálnu veľkosť zálohovaných dát a dátový prenos do záložného centra
 • máte možnosť využívať niekoľko chránených a navzájom nezávislých bezpečných úložísk
 • v prípade umiestnenia informácií do tohto priestoru máte možnosť ich jednoducho distribuovať po celom svete cez uzlové servery prostredníctvom rozsiahlej CDN siete

Vyrovnávanie záťaže počítačov

 • vybudujte si skupinu počítačov poskytujúcich akúkoľvek rovnakú službu ( napríklad web prístup na Váš portál ) a ELB bude automaticky vyrovnávať záťaž medzi jednotlivými počítačmi
 • pri zlyhaní alebo neodpovedaní ktoréhokoľvek serveru je tento automaticky vyradený pri prideľovaní ďalších spojení
 • s pomocou monitorovania napr. povinného počtu bežiacich serverov je možné automaticky nahradiť zlyhávajúce servery novými, ktoré budú automaticky zaradené do vyrovnávania pracovnej záťaže

Virtualizácia MySQL

 • možnosť spustiť vlastné virtuálne servery s bežiacim kompletným MySQL 5.1 so 100% kompatibilitou so všetkými už existujúcimi MySQL nástrojmi a aplikáciami
 • bezpečnostné a funkcionálne aktualizácie a zálohovanie je za Vás realizované plne automaticky
 • možnosť definovať si dobu uchovávania záloh databáz s možnosťou ich kedykoľvek obnoviť
 • možnosť výberu virtuálneho hardvéru z množstva rôznych hardvérových konfigurácii v závislosti od Vašich potrieb
 • rozhodnite, kto má mať prístup do Vašej databázy pomocou jednoduchého webového firewall rozhrania

Zabezpečenie a dostupnosť 

 • prispôsobte sa Vašim zákazníkom a prevádzkujte svoje služby vo viacerých nezávislých amerických alebo európskych dátových centrách a buďte chránení voči akýmkoľvek výpadkom, poruchám alebo útokom na konkrétne hostingové centrum
 • vytvoríme Vám multiregionálne clustrové riešenie, pričom vaše cenné dáta a aplikácie s nutnou dostupnosťou voči zákazníkovi budú existovať naraz v rôznych častiach krajiny, kontinentu alebo sveta
 • oslovte zákazníkov v inom regióne a sprístupnite svoje informácie s vysokou dostupnosťou a veľmi nízkou odozvou

Replikácia a distribúcia obsahu do celého sveta 

 • zabezpečuje distribúciu obsahu, ako je grafika, hudba, video streaming alebo akýkoľvek statický obsah do celého sveta z takzvaných okrajových uzlov
 • uzly sú umiestnené po celom svete (USA, Európa, Japonsko, Hong Kong)
 • poskytuje ultrarýchle sťahovanie Vašich dát a prehrávanie video streamov s minimálnou odozvou
 • výrazne odľahčuje vaše vlastné servery

Monitoring a dynamické škálovanie

 • nasadíme Vám systém inteligentných monitorov stavu vašej virtuálnej infraštruktúry, ktorý dokáže dynamicky reagovať na výpadky, preťaženie počítačov, veľký nárast prístupov
 • máte možnosť sledovať množstvo prenesených dát, počet HTTP spojení, vyťaženie CPU, využitie pamäťe
 • v prípade výpadku jednej alebo viacerých vašich serverov, neočakávaného nárastu spojení alebo vyťaženia CPU máte možnost automaticky zadefinovat spustenie ďalších serverov, ktoré hneď po spustení pomôžu vyrovnať výkyvy a spracovať navýšenú záťaž od klientov
 • nastavte si minimálny a maximálny počet serverov, ktoré budú bežať pre danú úlohu, v prípade, že sú nevyužité, tak dokážu byť automaticky vypnuté a tým pádom za ne zbytočne neplatíte