IT bezpečnostní služby

Standardní AirGap Analýza telefonů

01
  • AirGap Analýza telefonů napadnutelnosti a/nebo odolnosti telefonu proti napadení IMSI catcherem
  • Analýza funkcí dostupných pro konkrétní implementace GSM Um Interface (Air Interface) / RAP, včetně detekce nebezpečných funkcí (jako je např. Silent call i za vypnutého telefonu, Silent SMS)
  • Fuzzing / Jamming Um Interface (SMS of Death, SMS Fuzzing, remote brick, …)
  • Napadení pomocí konfigurační SMS
  • Napadení WIFI komunikace
    • Analýza nebezpečných informací dostupných poskytovateli WIFI a jejich možné zneužití
    • Podvržení SSL certifikátů aplikační vrstvě