IT bezpečnostné služby

Štandardná AirGap analýza telefónov

01
  • analýza napadnuteľnosti a/alebo odolnosti telefónu voči IMSI catcherom
  • analýza funkcií dostupných pre konkrétne implementácie GSM Um Interface (Air Interface) / RAP, vrátane detekcie nebezpečných funkcií (ako napr. Silent call aj z vypnutého telefónu, Silent SMS)
  • Fuzing / Jamming Um Interface (SMS of Death, SMS Fuzzing, remote brick, …)
  • napadnutie pomocou konfiguračnej SMS
  • napadnutie WIFI komunikácie
    • analýza nebezpečných informácií dostupných poskytovateľovi WIFI a ich možné zneužitie
    • podvrhnutie SSL certifikátov aplikačnej vrstve