IT bezpečnostní služby

GDPR služby

01

Náš názor na GDPR regulaci jsme prezentovali na několika konferencích a seminářích. GDPR je v platnosti a dodržovat ho pod hrozbou sankcí musí každý z nás. Proto jsme pro vás spolu s advokátní kanceláří AK Motúzová připravili nové služby dostupné na webu gdpr.lol, které vám pomohou dosáhnout souladu s GDPR:

* GAP analýzu a data mapping – analýza aktuálního stavu nakládání s osobními údaji / identifikace (ne) souladu s aktuální GDPR legislativou
* Analýzu rizik – slouží k systematickému řízení informační bezpečnosti
* Návrh kroků vedoucích ke GDPR compliance – návrh kroků ke GDPR souladu, včetně odhadu náročnosti
* Úpravu a přípravu bezpečnostní dokumentace a interních procesů
* Data Protection Impact Assessment (DPIA) – posouzení vplvu jakýchkoli změn na ochranu osobních údajů
* Privacy by design and by default – pseudoanonymizácia citlivých dat, technická modifikace která v případě průniku / úniku dat znemožní jejich rekonstrukci
* Doplňkové služby – šifrování a jeho praktická implementace

Ochranu osobních údajů našich klientů bereme vážně. Jsme v souladu s GDPR

VÍCE INFORMACÍ O SLUŽBÁCH GDPR