IT bezpečnostné služby

GDPR služby

01

Náš názor na GDPR reguláciu sme prezentovali na viacerých konferenciách a seminároch. GDPR je v platnosti a dodržiavať ho pod hrozbou sankcií musí každý z nás. Preto sme pre vás spolu s advokátskou kanceláriou AK Motúzová pripravili nové služby dostupné na webe gdpr.lol, ktoré vám pomôžu dosiahnuť súlad s GDPR:

* GAP analýzu a data mapping – analýza aktuálneho stavu zaobchádzania s osobnými údajmi/ identifikácia (ne)súladu s aktuálnou GDPR legislatívou
* Analýzu rizík – slúži na systematické riadenie informačnej bezpečnosti
* Návrh krokov vedúcich ku GDPR compliance – návrh krokov ku GDPR súladu, vrátane odhadu náročnosti
* Úpravu a prípravu bezpečnostnej dokumentácie a interných procesov
* Data Protection Impact Assessment (DPIA) – posúdenie vplvu akýchkoľvek zmien na ochranu osobných údajov
* Privacy by design and by default – pseudoanonymizácia citlivých dát, technická modifikácia ktorá v prípade prieniku / úniku dát znemožní ich rekonštrukciu
* Doplnkové služby – šifrovanie a jeho praktická implementácia

Ochranu osobných údajov našich klientov berieme vážne. Sme v súlade s GDPR.

VIAC INFORMÁCIÍ O SLUŽBÁCH GDPR