Sieťová a systémová bezpečnosť

Bezpečnostné testovanie Cloud

01
Vhodné pre:
  • Amazon, Google, Microsoft cloud riešenia
Rozsah testovania:
5-10 dní

Máme množstvo skúseností s testovaním cloudových riešení od rôznych dodávateľov – ako samotnej infraštruktúry ako služby (IaaS), platformy ako služby (PaaS) alebo softvéru ako služby (SaaS).

Napriek tomu, že základné komponenty cloudovej infraštruktúry sú spravované spoločnosťou Google, Amazon alebo Microsoft a mali by byť zabezpečené, nesprávna alebo nedostatočná konfigurácia v kombinácii s obrovskými používateľskými možnosťami cloud používateľov môže viesť k závažným bezpečnostným zraniteľnostiam a ich následnému zneužitiu.

Pre všetky cloudové platformy robíme bezpečnostnú analýzu cloudovej architektúry, infraštruktúry a penetračné testovanie SaaS.

Ponúkame služby penetračného testovania pre Google Cloud (GCP), Amazon Cloud (AWS) a Microsoft Cloud (Azure).

Kľúčové slová:

GCC Architecture, Google Compute Engine, App Engine, Autoscaling, GCP Functions, Cloud Storage, Cloud SQL, AWS, Architecture, EC2 Instances, VPC, S3 Buckets, IAM, Lambda Functions, Cloudfront, EBC, DynamoDB, API, SaaS, Azure Architecture, Virtual Machines, ExpressRoute, Application Gateway, App Services, AKS, Azure Functions.