IT bezpečnostné služby

Tienené komory – Faradayova klietka

01

Faradayova klietka je pojem známy už od 19. storočia. Jej princíp je založený na tom, že elektrický náboj je sústredený len na povrchu vodiča, nie v jeho objeme. Znamená to, že vo vnútri vodiča nepôsobí žiadne elektromagnetické pole alebo elektrické pole.

Najčastejšie sa tienené komory objavujú v laboratóriách, meracích zariadeniach, v zdravotníctve a v neposlednom rade v dátových centrách, kde slúžia na ochranu uložených dát. Konštrukcia tienenej komory je definovaná požadovanou úrovňou tieniacej účinnosti. Pre nižšiu požadovanú tieniacu účinnosť je spravidla dostačujúcim riešením inštalácia metalizovaných tapiet, ktoré sa aplikujú na všetky steny miestnosti vrátane stropu a podlahy. Vysokého tieniaceho účinku možno dosiahnuť pomocou konštrukcie skladajúcej sa z pozinkovaných plechov, ktoré sú pospájané skrutkami za použitia EMC tesnenia. Najdôležitejším faktorom pri návrhu a konštrukcii tienených komôr je precíznosť a profesionálna práca projektantov úzko špecializovaných na danú oblasť. Jedine tak je možné docieliť kvalitné prevedenie tienenej komory s požadovanými hodnotami tieniaceho účinku.

Zasadacia miestnosť PROBIN design

Miestnosť je vybavená špeciálnymi poloautomatickými dverami, otváranie je elektrické pomocou kľúča alebo prístupového systému.
Maximálnu ochranu proti odpočúvaniu je možné dosiahnuť špeciálnou úpravou vybranej zasadacej miestnosti pomocou inštalácie tzv tienenej komory (Faradayovej klietky). Vďaka tejto technológii nie je možný únik akéhokoľvek signálu z určeného priestoru.
Tienenie zamedzuje šíreniu všetkých signálov:
rádiové signály, mikrovlnné signály (MW), Wi-Fi, bluetooth, infračervený signál (IR), signál GPS, signály mobilnej komunikácie GSM, 3G, 4G, GPRS, EDGE, CDMA.