Podporujeme

01

Okrem IT bezpečnostných výskumov zameraných na hľadanie kritických zraniteľnosti nových technológií, finančne podporujeme aj kultúrne podujatia a umelecké skupiny, ktoré vnímame ako dôležitý element rozvoja spoločnosti. Sme spoluzakladateľmi niekoľkých unikátnych platforiem slúžiacich na socializáciu a spoluprácu ľudí z technickej, umeleckej a rôznych ďalších komunít. Medzi projekty, ktoré sme podporili alebo kontinuálne podporujeme patria:

HACKERSPACE
Progressbar v Bratislave
Paralelní Polis v Prahe

KONFERENCIE
CypherConf 2014 – 2016 –  IT bezpečnostná konferencia v Bratislave a Prahe
HCPP – Hackerský kongres v Prahe
Hackerfest – IT bezpečnostná konferencia v Prahe

KULTÚRA a UMENIE
Hackathon – Umenie v 3D priestore
Mladý pes – Cyberspace and time
Zvuk for Štiavnica – hudobný festival
Guide – tanečné predstavenie s využitím nových médií
Sensorium – prvá slovenská konferencia kreatívnych technológií v SNG