Referencie

T-Mobile Czech Republic a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií a odborné IT bezpečnostné konzultácie. Školenia v oblasti IT bezpečnosti.

Slovak Telekom a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií. Odborné bezpečnostné konzultácie a skolenia v oblasti bezpečnosti webových aplikácií.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Bezpečnostný audit iOS aplikácie a detailný bezpečnostný audit rozhrania webových služieb.

AXA a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií, penetračné testy infraštruktúry, testovanie mobilných aplikácií, IT bezpečnostné školenia a profesionálne konzultácie.

Československá obchodná banka, a. s.

Penetračné testovanie Smartbanking aplikácií pre platformy Android, iOS a Windows Phone.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie, penetračný test intranetu a lokálne systémové bezpečnostné audity. Štandardný penetračný test webovej aplikácie a vzdelávací workshop.

Česká spořitelna, a.s.

Bezpečnostný audit „MDM — Mobile Device Management“ business aplikácie.

Východoslovenská Energetika

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií.

ICZ a.s.

Tvorba rozsiahlych penetračných testov a komplexných bezpečnostnách auditov pre české vládne inštitúcie, českých mobilných operátorov a medzinárodné korporácie. Konzultácie v IT bezpečnosti.

ITEG, a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií a odborné bezpečnostné konzultácie pre banky.

Profesia s.r.o.

Návrh a implementácia škálovateľného vysoko-dostupného webového clustra (11 serverov) pre najväčší portál práce na Slovensku www.profesia.sk. Penetračné testy webových aplikácií.

AUTOVIA, s.r.o.

Penetračné testy webových aplikácií.

Limba s.r.o.

Návrh a implementácia škálovateľných vysoko-dostupných clustrov pro cestovnú kanceláriu Limba. Správa všetkých Linuxových serverov.

Jetbull

Detailné bezpečnostné audity webových aplikací a bezpečnostné školenia.

ui42 s.r.o.

Veľa penetračných testov a riešení škálovateľných vysoko-dostupných webových clusterov pre klientov UI42. Návrh a implementácia antispamového a antivírového poštového clustra. Správa serverov.

Ringier Slovakia, a.s.

Penetračné testy webových aplikácií.

KROS a.s.

Detailné bezpečnostné audity webových aplikácií a odborné bezpečnostné konzultácie.

Pantheon Technologies, s.r.o.

Penetračné testy a bezpečnostné audity pre zákazníkov Pantheon Technologies, bezpečnostné konzultácie.

IPEX a.s.

Vývoj špeciálnych modulov (T38 gateway) pre Asterisk VOIP ústredňu.

Avion Postproduction

Správa Linuxových serverov.

MUW SAATCHI & SAATCHI

Penetračné testy, bezpečnostné konzultácie.

EEA s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie.

Sprinx Systems, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie.

Good Data s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie, penetračný test API rozhrania a súborového serveru, lokálny systémový bezpečnostný audit.

InterWay, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie.

D.A.S. Rechtsschutz AG

Externý penetračný test a penetračný test intranetu.

Expobank CZ, a.s.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie.

SPPS, a.s.

Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie Android a REST API a Detailný bezpečnostný audit SOAP rozhrania.

DEFINITY Systems, s.r.o. | Software Development

Štandardný penetračný test webovej aplikácie.

WAY INDUSTRIES, a.s.

Blackbox (zero-knowledge) penetračný test

Skypicker.com, s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie a detailný bezpečnostný audit API.

Zinc Euro, a.s.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie.

mTrust, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webového API  (SOAP a REST rozhranie), Bezpečnostný audit a revíziu zdrojového kódu pre platformu iOS, Android a Windows Phone, Bezpečnostné konzultácie, Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie na platforme Windows Phone.

VERTICAL INDUSTRIAL, a. s.

IT bezpečnostné služby.

IN2CORE s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie.

M7, s.r.o.

IT bezpečnostné školenie.

TULIP Solutions s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie.

CORE 4, spol. s r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie.

DanubePay, a. s.

2-dňové školenie webovej aplikačnej bezpečnosti

DayByMe s r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie a bezpečnostné konzultácie.

BONUL, s.r.o.

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie, bezpečnostný audit mobilnej aplikácie a lokálny systémový bezpečnostný audit OS.

iXperta s.r.o

Testy sociálnym inžinierstvom – simulácia phishingu.

Patria Finance a.s.

Bezpečnostný audit mobilnej aplikácie pre platformu Android, API a iOS.

NFX s.r.o.

Štandardný penetračný test webovej aplikácie.

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Externý (blackbox) penetračný test.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Detailný bezpečnostný audit webovej aplikácie.