IT bezpečnostné služby

Detailná analýza Android telefónov

01
 • zahŕňa štandardnú AirGap analýzu
 • kontrola použitého software, hardware, ovládačov (pri podozrení na HW odpočúvaný telefón)
  • označenie a/alebo odstránenie potencionálne závadného software, prípadne nahradenie nebezpečného software overeným riešením (hlasová/textová komunikácia, správa e-mailov, kľúčov, šifrované úložisko)
  • kontrola hardware a neštandardného úniku informácií (vyžarovanie vo vybraných oblastiach rádiového spektra, ukladanie dát na nešifrované úložisko, napadnuteľnosť prostredníctvom sériového portu v audio jacku alebo usb konektore, …)
 • kontrola zabezpečenia odchádzajúcej komunikácie (WIFI, 1-4G/LTE)
  • referenčná kontrola použitia alebo nepoužitia šifrovania prenosu k najbližšej BTS
  • analýza nezabezpečenej prevádzky po mobilných dátových sieťach a wifi
  • nasadenie firewallu pre plnú kontrolu nad dátovými prenosmi
  • nasadenie auditného riešenia pre možnú forenznú analýzu chovania telefónu
  • zistenie nešifrovaného úložiska dát, prípadne neštandardného zavádzača, factory alebo recovery zložiek