Aplikačná bezpečnosť

Bezpečnostný audit smart kontraktov

01
Vhodné pre:
  • všetky spoločnosti, ktoré vyvíjajú decentralizované aplikácie a všetky ICO projekty

Smart kontrakty sú nevyhnutnou súčasťou všetkých decentralizovaných aplikácií a ICO. Ich bezpečnosť je rozhodujúca a jej ohrozenie môže viesť k značným finančným stratám (viac informácií z praxe – The biggest smart contract hacks in history).

Úlohou bezpečnostného auditu smart kontraktu je odhaľovať vážne zraniteľnosti v Solidity Ethereum smart kontraktoch, podľa osvedčených postupov tohto zmluvného odvetvia.

Viac detailných informácií o tejto téme nájdete v našom článku “Zhrnutie typických zraniteľností smart kontraktov“, kde popisujeme všetky nebezpečné predpoklady a typické bezpečnostné problémy v Solidity jazyku.

Čas testovania:
1-4 týždne (v závislosti od komplexnosti smart kontraktu)

Metodológia:
Pri testovaní smart kontraktov dodržiavame striktne Ethereum Smart Contract Security Best Practices.