IT bezpečnostné služby

Prehliadky proti odpočúvaniu

01

Typy priehladok proti odpočúvaniu

Bezpečná kancelária – najvyššiu účinnosť zabezpečuje prevencia

Bezpečná kancelária predstavuje špeciálny balíček zostavený za účelom realizácie pravidelných preventívnych prehliadok proti odpočúvaniu .

Bezpečná kancelária obsahuje:

  • 1 x kompletná prehliadka proti odpočúvaniu
  • 3 x základná prehliadka proti odpočúvaniu

Tento model využívajú najmä tí klienti, ktorí sú si vedomí bezpečnostných rizík a zaradili problematiku ochrany proti odpočúvaniu medzi svoje bezpečnostné štandardy. Tento model tiež maximalizuje účinok z vykonávaných prehliadok pri minimalizácii finančných nákladov s touto službou spojených (obvyklá úspora činí až niekoľko desiatok percent).

Kompletná prehliadka – účinnosť 99%

Kompletná prehliadka je určená najmä klientom, pre ktoré je aj vykonanie štandardnej prehliadky nedostatočné a požadujú zvýšiť pravdepodobnosť odhalenia odpočúvacích prostriedkov na 99 % . Táto prehliadka je nadstavbou Štandardnej prehliadky, ktorá je rozšírená o kontrolu pomocou termokamery.

Štandardná prehliadka – účinnosť 95%

Štandardná prehliadka je určená pre klientov, u ktorých je pravdepodobnosť použitia sofistikovaných odpočúvacích technológií vysoká alebo ktorí chcú získať veľmi vysokú istotu. Oproti Základnej prehliadke technici používajú navyše “detektor nelineárnych prechodov”, ktorý vie odhaliť aj odpočúvacie prostriedky, ktoré nie sú v daný okamih aktívne . Postupy používané pri tomto spôsobe prehliadky sa prekrývajú, aby sa minimalizovalo riziko neodhalenia odpočúvacích prostriedkov pracujúcich na rozhraní medzi 2 meracími metódami. Priemerná rýchlosť vykonávaných prác je cca 10m2 za hodinu práce 2 vyškolených technikov.

Základná prehliadka – účinnosť 70-80%

Základná prehliadka je zameraná na vyhľadanie odpočúvacích prostriedkov, ktoré sa v praxi používajú najčastejšie, sú najľahšie dostupné na trhu a ich inštalácia býva pomerne rýchla a jednoduchá .

MAXIMUM prehliadka – účinnosť blízká 100%

Pre klientov, ktorí sa neuspokoja s maximálnou účinnosťou prehliadky 95%, je určený tento typ prehliadky. Oproti kompletnej prehliadke obsahuje navyše detailnú kontrolu priestorov termokamerou a technici spoločnosti vykonávajú aj kompletné vysťahovanie zariadenie kancelárií s podrobnou kontrolou jednotlivých kusov, kontrolu fotografií plošných spojov technológií použitých v priestoroch (iba v prípade ich dostupnosti).

Tento typ prehliadky je vynútený ďalším technologickým pokrokom v oblasti odpočúvacích prostriedkov, ktoré sú schopné vysielať napríklad v rádiovom spektre a pritom byť veľmi ťažko detekovateľné spektrálnou analýzou a prevedenie ich antény zamedzuje ich odhaleniu detektorom nelineárnych prechodov. Časová náročnosť je 3 dni u zákazníka a 1 deň v kancelárii pre vyhodnotenie kancelárie o výmere podlahovej plochy 20m2.