Aplikačná bezpečnosť

HackTrophy

01
Vhodné pre:
  • malé a stredné spoločnosti

HackTrophy je nová služba na testovanie bezpečnosti internetových platforiem, ktorú sme spustili v marci roku 2017.

Klientom ponúkame možnosť nechať si otestovať zabezpečenie svojich online systémov prostredníctvom „bug bounty“ programu, do ktorého sa zapájajú počítačoví experti z celého sveta, ktorí sa snažia nájsť zraniteľnosti v registrovaných systémoch. Prínosom pre klienta je množstvo skúsených expertov – hackerov, ktorí sú v programe zapojení a hľadajú slabiny v zabezpečení. Zároveň má klient možnosť vďaka HackTrophy riešiť bezpečnosť svojich systémov nielen nárazovo, ale aj preventívne.

HackTrophy dokáže identifikovať a zdokumentovať IT bezpečnostné zraniteľnosti v krátkom horizonte. Motiváciou pre zapojených hackerov nie je len prestíž, ale aj finančná odmena, ktorá je vyplácaná za každú nájdenú bezpečnostnú zraniteľnosť vždy prvému hackerovi, ktorý ju objavil.

Služba funguje v dvoch variantoch. Pri bezplatnom variante klient komunikuje priamo s hackermi, ktorí identifikujú zraniteľnosti v jeho systéme a následne vypláca odmeny len v prípade nájdených zraniteľností. Platený variant  zahŕňa podporu kvalifikovaných moderátorov, ktorí pomôžu s nastavením služby, preverením hlásených zraniteľností a takisto odpovedajú na doplňujúce otázky.

Výšku odmeny stanovuje klient a preto má bezpečnosť a svoje náklady na IT vždy pod kontrolou. Zároveň svoju IT bezpečnosť zlepšuje rýchlejšie a lacnejšie v porovnaní s nákladmi ktoré by vynaložil na vlastný tím odborníkov, prípadne na odstraňovanie škôd spôsobených kompromitovaním jeho systému.Pre podrobnejšie informácie o službe navštívte web stránku hacktrophy.com