Penetračný tester - onsite projekty - Nethemba

BLOG

Penetračný tester – onsite projekty

Popis práce:
Hľadanie bezpečnostných zraniteľností v najpestrejších webových aplikáciach a webových službách. Testovanie webových aplikácii je obvykle realizované podľa OWASP Testing GuideVýsledok testovania je následne zdokumentovaný vo vytvorenej výslednej správe v slovenskom alebo v anglickom jazyku.
V prípade záujmu je možné výnimočne testovať mobilné aplikácie v Android / iOS (výnimočne BlackBerry, či Windows Phone), ktoré zahŕňa detailné testovanie mobilných aplikácií a príslušných webových služieb v súlade s OWASP Mobile Security Project.
Nutné vstupné podmienky pre uchádzača:
 • schopnosť pracovať “on-site” u zákazníka
 • schopnosť samostatne hľadať bezpečnostné zraniteľnosti
 • znalosť aspoň jedného skriptovacieho jazyka (python, ruby, perl, bash/awk ..)
 • dobrá znalosť angličtiny
 • silné etické zásady
Zvýhodňujúce podmienky pre uchádzača:
 • developerské” skúsenosti s tvorbou rozsiahlych webových, či mobilných aplikácií
 • (Java, .NET, Objective – C, …)
 • znalosti reverzného inžinierstva a disasemblovania
 • skúsenosti z penetračného testovania webových aplikácií
 • skúsenosti z penetračného testovania mobilných aplikácií
 • znalosť OWASP Testing Guide, OWASP Mobile Security Project
 • znalosť webových služieb, operačných systémov Android, iOS
 • uchádzači žijúci v okolí Bratislavy alebo Prahy (kvôli “on-site” testovaniu)
Ako spoločnosť ponúkame:
 • výborný pracovný kolektív a možnosť neustáleho vzdelávania sa
 • personálny rozvoj (preplatenie všetkých relevantných bezpečnostných certifikátov,bezpečnostných konferencií alebo školení a pod.)
 • odmena priamo závislá od množstva a objemu realizovaných penetračných testov abezpečnostných auditov

Možný termín nástupu: ihneď

Kontakt na zaslanie Vášho CV: jobs@nethemba.com