Spúšťame mediálnu kampaň - Nethemba

BLOG

Spúšťame mediálnu kampaň

2014-03-27 14:55 Pavol Lupták

Po slávnostnom uvedení na najväčšej americkej demo-párty NVScene 2014 sme dnes oficiálne zverejnili naše prvé mediálne firemné demo secondrealm.is.

Ide o experimentálny vizuálny projekt (“Visual Digital Freedom Manifesto”) s cieľom poukázať na celoplošné obmedzovanie digitálnej slobody občanov ako aj na expanziu anonymizačných technológií a kryptomien umožňujúcich naplniť myšlienky slobodného trhu a decentralizovanej spoločnosti.

Visual Digital Freedom Manifesto

Tvorba celého projektu trvala niekoľko mesiacov, nakoľko demo je napísané ručne v javascripte s voliteľnom podporou WebGL a funguje vo všetkých moderných prehliadačoch (najlepšie takých, ktoré majú podporu WebGL ako Google Chromium alebo Firefox). Na projekte spolupracovalo množstvo ľudí z rôznych krajín – Zden / Satori (programovanie a dizajn), Raiden a Manmademan (hudba), Ubik a Maali (3D modely).

secondrealm.is je úspešne za nami a my sa púšťame do ďalšej mediálnej kampane – tentokrát to bude krátky hraný akčný videoklip demonštrujúci fyzický prienik využitím sociálneho inžinierstva do budovy fiktívneho mobilného operátora s cieľom ukradnúť geolokalizačné dáta všetkých jeho klientov.