Aprílové novinky v Nethembe - Nethemba

BLOG

Aprílové novinky v Nethembe

2012-04-14 18:57 Pavol Lupták

1. Spustili sme nový web www.acunetix.sk a  stali sme sa oficiálnymi partnermi spoločnosti Acunetix. Takže aj pre tých, ktorí nevyužívajú naše služby penetračných testov a bezpečnostných auditov, ponúkame veľmi robustný a výkonny nastroj na testovanie webov vo vlastnej réžii. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na info@acunetix.sk.

2. Realizovali sme a úspešne uviedli do prevádzky dva bezpečnostné referenčné projekty:

VoIP IPS redundantný cluster

 • aktívna ochrana voči útokom SIP a RTP protokolu
 • integrácia do existujúcej VoIP infraštruktúry
 • skripty na detekovanie útokov, generovanie alert notifikácii
 • fail-over cluster postavený na Redhat Cluster Suite
 • vzhľadom na robustnosť vhodné pre všetkých VoIP poskytovateľov
 • používateľsky prívetivé webové rozhranie (v AJAX Rails)
 • dodávame ako “appliance” vo forme dvoch predinštalovaných serverov

Vysoko bezpečná kancelária postavená na množstve virtualizovaných serveroch

 • natívny “full disk encryption” (dm-crypt) pre všetky servery, detekcia otvorenia rackového servera
 • množstvo virtualizovaných serverov (libvirt) so špecializovanými funkciami
 • prístup cez OpenVPN aj IPSEC VPN zo všetkých platforiem vrátane mobilných smartphoneov a tabletov
 • VoIP ústredňa (Asterisk 10.x) s aktívnou podporou šifrovania (SIP/TLS + SRTP) – aplikovaný Asterisk Hardening
 • PKI autorita pre interné firemné využitie (ebox CA), správa vlastných certifikátov zabezpečenia
 • všetky webové služby chránené mod_security WAF
 • bezpečný webmail, poštový server s podporou TLS, prístupy na poštu cez IMAPS
 • bezpečný webový súborový manažér s vysokou granularitou oprávnení, sprístupnenie sieťových priečinkov aj prostredníctvom webového prehliadača
 • robustné zálohovanie postavené na zálohovacom riešení Bacula
 • monitorovanie stavu a dostupnosti všetkých služieb
 • možnosť prepojiť viacero pobočiek na svete a jednoduchý výber “v ktorej krajine” (IP adresný rozsah) chcete pracovať

3. Najbližšie nás uvidíte:

24.4.2012 Prednáška na FEI STU v Bratislave
13-16.5.2012 Konferencia Europen.cz,  Velké Bílovice, program konferencie
23-24.5.2012 Konferencia Confidence, Krakow