Etika pre našich kontraktorov a subkontraktorov - Nethemba

BLOG

Etika pre našich kontraktorov a subkontraktorov

2012-07-29 22:36 Pavol Lupták

Dodávateľov našich služieb máme čím ďalej viac a to ako na slovenskom, českom a už aj poľskom trhu, čo nás samozrejme veľmi teší. Tiež sa dostávame do pozície, kedy si na veľmi veľké projekty kontraktujeme menšie firmy.

Vzhľadom k tomu, že si ctíme voľný trh a podporujeme prirodzenú trhovú súťaž, dodržiavame nasledujúce eticko-obchodné zásady:

1. Nepíšeme a neponúkame “krycie” ponuky (napríklad aby bol splnený zákonný limit konkurenčných ponúk pri výberovom konaní), lebo sme presvedčení, že to výrazne deformuje trhovú súťaž (bohužiaľ je to bežná prax v štátnom sektore).

2. Nepredávame naše bezpečnostné certifikácie bez priamej pridanej hodnoty – našej reálnej práce v snahe vyhrať nejaké výberové konanie.

3. Nie sme obchodná firma, takže externých subdodávateľov využívame jedine, keď máme v projekte reálnu pridanú hodnotu, v opačnom prípade priamo prepojíme subdodávateľa s našim klientom.

4. Akceptujeme len projekty na ktorých participuje medzi koncovým klientom a nami jeden, maximálne dvaja dodávatelia v obchodnom reťazci.

5. Ak koncový klient vyžaduje od dodávateľa akékoľvek garancie (napríklad poistenie zodpovednosti alebo uzavretie striktných zmlúv o mlčanlivosti), tak celkovú zodpovednosť (tam patria aj všetky zmluvné pokuty) rozkladáme medzi našim dodávateľom a nami ako subdodávateľom (štandardne v pomere 50:50). Kedže dodávateľ je voči svojmu klientovi priamo zodpovedný za výber svojho subdodávateľa (teda nás) a má reálny zisk z našej dodanej práce, príde nám viac ako férove, aby niesol aj adekvátnu zodpovednosť, ktorú od neho vyžaduje jeho klient. Tento rozklad zodpovednosti je úplne bežný v iných priemyselných odvetviach.

6. Ak náš kontraktor uzavrie so svojím klientom veľmi nevýhodný vzťah (doba trvania NDA zmluvy na dobu nekonečnú, extrémne vysoká zmluvna pokuta apod), vyhradzujeme si právo od nášho kontraktora akceptovať len časť týchto závazkov alebo uvedený kontrakt úplne odmietnuť.

7. Neakceptujeme projekty, pri ktorých nie je od začiatku jasný koncový zákazník nakoľko potom dochádza k nepríjemným situáciám, kedy viacerým kontraktorom naraz potvrdíme prácu pre jedného koncového zákazníka.

8. V prípade, že potvrdíme prácu na projekte klienta nášho kontraktora, ak nás jeho klient ohľadom daného projektu osloví napriamo, uvedenú ponuku akceptujeme až po explicitnom súhlase nášho kontraktora.

9. Nepracujeme pre štát – podrobné vysvetlenie tu.

Odkaz na starší článok Etika penetračného testovania.