Októbrové novinky v Nethembe - Nethemba

BLOG

Októbrové novinky v Nethembe

2012-10-14 20:56 Pavol Lupták

1. Expandujeme! A to rovno mimo Európy – do Juhovýchodnej Ázie. O 1-2 mesiace sa pokúsime dostať na trh Malajzie a Singapuru – vytvárame dcérsku malajzskú firmu, ktorej budeme majoritným vlastníkom a pokusíme sa osloviť trh v juhovýchodnej ázii. Ide o investičný experiment.

2. V týždenníku o ekonomike a podnikaní Trend vyšiel niekoľkostranový rozhovor s Pavlom Luptákom – Súkromie si treba vážiť aj v demokracii.

3. Opätovne informujeme o možnosti sponzorovaného bezpečnostného výskumu – ak vyvíjate alebo participujete na zaujímavom unikátnom bezpečnostnom projekte (aplikácia, nástroj, implementácia prelomenia apod) kontaktujte nás a požiadajte o finančný grant! Podmienka je, že samotný projekt musí byť zverejnený celý pod otvorenou licenciou.

4. Vrátili sme sa práve celá firma z Hacktivity z Budapešti a tešíme sa na Chaos Communication Congress 29C3 v Hamburgu. Ďalej nás máte možnosť uvidieť na:

18.10.2012 Naša prezentácia “Praktický návrh a implementácia anonymných služieb” na konferencii Security Upgrade v Prahe.

25.10.2012 Naša prezentácia “NFC – riziká bezkontaktných technológii pre súkromie” na ABIT2012 konferencii v Bratislave.

14.11.2012 Naša prezentácia “Praktický návrh a implementácia anonymných služieb” na konferencii DailyWeb v Bratislave.

27-30.11.2012 DeepSec konferencia vo Viedni.