mod_rewrite load average addon patch for Apache 2.2.19 - Nethemba

BLOG

mod_rewrite load average addon patch for Apache 2.2.19

2011-08-17 21:56 Pavol Lupták

Kolega Boris Pisarčík napísal jednoduchý patch do mod_rewrite Apache modulu umožňujúci URL rewrite v závislosti od “load average”, teda  vytaženia samotného serveru. V prípade veľkého vyťaženia webového serveru je možné prestať prijímať ďalšie žiadosti, zobraziť používateľom statické HTML o preťažení a pokračovať v obsluhe hneď ako zaťaženie serveru poklesne. Patch je k dispozícii tu.

LOAD0 - system load average for last minute

LOAD1 - system load average for last 5 minutes

LOAD2 - system load average for last 15 minutes

Format of all the three is "nnnnnnn.dd", with 2 decimal numbers.

Example usage: rewrite php requests into custom static html in case
system load for last 1 minute is greater than 4.0 to offload server
from new requests.

RewriteCond %[LOAD0] !^[0-4]\..*

RewriteRule .* /static_branded_page.html [L]