JAVYS sa vyhráža - Nethemba

BLOG

JAVYS sa vyhráža

2015-02-06 00:29 Pavol Lupták

Dňa 9.1.2015 som zverejnil blog Strach a hnus v štátnej sfére o veľmi zvláštnom štátnom projekte vykonanom pánom Marekom Pajchlom pre JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) v hodnote viac ako 0.5 milióna EUR bez DPH. V zmluve, ktorá bola uzatvorená pre tento projekt boli skopírované časti nášho produktového portfólia (odporúčam porovnať stranu 5 a 6 tejto zmluvy a popis našej služby Lokálny systémový bezpečnostný audit).

O tomto zverstve som sa tiež zmienil v mojom poslednom interview pre aktuality.sk, kde som uviedol vetu:

“Nedávno sme sa dokonca dozvedeli o tom, že štátna inštitúcia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť pri jednom netransparentnom tendri ukradla istú časť nášho portfólia.”

Priznám sa, že som nečakal, že sa nám spoločnosť JAVYS alebo jej dodávateľ Marek Pajchl oficiálne ospravedlní za túto očividnú krádež (aj keby som to osobne uvítal).

Očakával som aspoň malé nadšenie JAVYSu z toho, že sme sa ich ako spoločnosť rozhodli nezažalovať za krádež popisu našej ponúkanej služby v jej zmluve, ktorá je know-how našej spoločnosti a namiesto žaloby sme sa rozhodli len o medializáciu uvedeného prípadu.

Namiesto toho som ale dnes obdržal od právnych zástupcov spoločnosti JAVYS “Výzvu na upustenie od neoprávnených zásahov do dobrej povesti” za hore uvedené tvrdenie pre médium aktuality.sk.

Na základe uvedenej výzvy moje interview pre aktuality.sk bolo upravené a hore uvedená veta z interview odstránená.

Samotná výzva vôbec nerieši existenciu uvedenej zmluvy spoločnosti JAVYS s Marekom Pajchlom a to, že skutočne obsahuje naše ukradnuté texty.

Za uvedenou vetou, ktorá bola z uvedeného článku odstránená si naďalej stojím, kedže:

1. Tender bol netransparentný z toho hľadiska, že výzva na predkladanie ponúk ako aj samotná zmluva o poskytovaní služieb v dobe tvorby nášho prvého blogu neboli zverejnené na Internete (len prílohy k nej).

2. Samotná zmluva (podpísana vedením JAVYSu) reálne obsahuje na strane č.5 a č.6 naše texty skopírované z nášho portfólia.

3. Pán Marek Pajchl sa vyjadril pre média, že uvedený text nenapísal on, ale samotný obstarávateľ (JAVYS).

Príde mi absolútne nemorálne, aby namiesto uznania chyby a oficiálneho ospravedlnenia našej spoločnosti, JAVYS používal právne prostredky na moje umlčanie o tom hovoriť.

Asi si len dostatočne dobre neuvedomuje, že to bude mať úplne opačný efekt.