Strach a hnus v štátnej sfére - Nethemba

BLOG

Strach a hnus v štátnej sfére

2015-01-09 17:46 Pavol Lupták

Dnes sme vo firme obdržali linku na dokument Zmluvy o poskytovaní služieb medzi medzi štátnym podnikom Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. a živnostníkom Marekom Pajchlom z Dulova.

Pán živnostník Pajchl poskytol Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti v období 2011-2013 IT bezpečnostné služby (bezpečnostné audity, penetračné testy a iné) v celkovej sume 544 650 EUR bez DPH (takmer 16.5 milióna Sk bez DPH).

Napriek tomu, že o pánovi Pajchlovi z Dulova nikto nikdy v IT bezpečnostnej komunite na Slovensku a v Čechách nepočul (možno je to samozrejme len introvertný génius, ktorý doteraz predával licencie na Symantec Backup Exec,počítače a tlačiarne, predražené servery, viac informácii o aktivitách tu), nikdy sme sa s ním nestretli v žiadnom výberovom konaní (a to máme fakt veľké množstvo klientov a úspešne realizovaných projektov na Slovensku a v Čechách), nemá zverejnené žiadne referencie (verím, že je to tým, že pracuje na supertajných projektoch a zmluvy o mlčanlivosti mu to znemožňujú), nemá žiadne bezpečnostné certifikácie (alebo ich len starostlivo tají), jeho webzrejme pár rokov nebol aktualizovaný, stále pevne a naivne verím, že je skrytý supergeniálny bezpečnostný expert a Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s. dodal kvalitné a hodnotné IT bezpečnostné služby v celkovej hodnote viac ako polmilióna euro bez DPH (s mesačným supportom v oblasti bezpečnostných služieb IKT v sume 8 400 EUR).

My sme v našej firme jeho úroveň bohužiaľ stále nedosiahli a na projektoch, ktoré stoja zlomok tejto ceny u nás pracuje dlhodobo celý tím bezpečnostných expertov.

Čo ma ale fakt vytáča a čo určite pán Marek Pajchl z Dulova už neukecá je bohapustá krádež nášho portfólia, ktoré zneužil na samotnú zmluvu.

Odporúčam pozrieť stranu č.5 a stranu č.6 samotnej zmluvy:

a následne popis našej služby Lokálny systémový bezpečnostný audit.

Posledná zaujímavá vec je, že sa nám túto zmluvu nepodarilo nájsť na žiadnom webe verejnej správy (len jej dodatky, ktoré sa na ňu odkazujú), podobne ani žiadne informácie o samotnom verejnom obstarávaní. Možno je to len čistá náhoda a nevieme hľadať 🙂

Ďalšiu analýzu prenechávame na pozorného čitateľa.

Sme radi, že nemusíme plávať vo vodách pochybných štátnych tendrov.

Na druhej strane nás mrzí, že pre štátny podnik, ktorý má na starosti prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a realizáciu prepráv a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, pracujú za veľa peňazí pochybní živnostníci, ktorí fakt nemajú problém s krádežou nášho portfólia.