Asterisk Security Hardening Guide - Nethemba

BLOG

Asterisk Security Hardening Guide

2012-01-15 02:26 Pavol Lupták

Vzhľadom na neoceniteľnú finančnú výpomoc spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s. sme sa rozhodli prispieť svetovej VoIP komunite a vypublikovať bezpečnostnú príručku Asterisk Security Hardening v1.0, kde sme zhrnuli naše praktické skúsenosti so zabezpečovaním VoIP telefónnych ustrední.
Dokument sme sa rozhodli zverejniť pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0 Unported License, ktorá povoľuje kopírovanie, distribuovanie a prenášanie uvedeného dokumentu a to ako na nekomerčné, tak komerčné účely.

Aktuálna verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie tu.