Januárové novinky v Nethembe - Nethemba

BLOG

Januárové novinky v Nethembe

2012-01-21 23:12 Pavol Lupták

Aj napriek tomu, že je začiatok roku, máme veľa práce a rozširujeme rady našich zamestnancov – do Nethemby sme prijali nového obchodného manažéra Jana Skalského (predtým pracoval v CORINEX GROUP a.s. a A(RD) Bratislava a.s.), ktorý bude mať v Nethembe na starosti aktívny marketing a obchod.

Aj tento rok sme aktívni na bezpečnostných konferenciách, bude nás možné vidieť na nasledujúcich miestach:

18.2.2012 Security Portal konferencii v Brne ( Fakulta Informačných Technológií, Božetechova, Prednášková miestnost D206/D207)

13-16.5.2012 Europen.cz vo Velkých Bíloviciach

24-24.5.2012 Confidence 2012 v Krakove

Súčasne sa nám podarilo preklopiť firemný web/portál na nový Tomcat 7 a Liferay 6.1, ktorý by mal byť ešte lepší a bezpečnejší. Zrejme ide o posledné vylepšenie, nakoľko náš web plánujeme v budúcnosti presunúť na Refinery CMS.