Internetové absurdnosti a la SOZA - Nethemba

BLOG

Internetové absurdnosti a la SOZA

2011-06-08 17:21 Pavol Lupták

Už je to pár týždňov, čo sa SOZA (Slovenských Ochranný Zväz Autorský) začala vyhrážať alebo pokutovať vlastníkov webových stránok, ktorí na svojom webe majú tzv. embedované odkazy na videá – na youtube.com, vimeo.com, či iné weby svojich obľúbených hudobných kapiel. Viac informácií na http://www.220.sk. Absurdné na tomto čine je to, že si tým znepriatelili nielen vlastníkov týchto webov, ale aj umelcov, ktorých priamo zastupujú, nakoľko uvedeným nariadením prakticky znemožňujú voľnú propagáciu ich hudby.

Čo sa týka SOZY, tak veľa vecí ohľadom ich fungovania pokladám dlhodobo za absurdné. Rád by som sa ale kriticky vyjadril k téme, do ktorej si dovolím tvrdiť, že vidím a ktorá sa ma osobne dotýka.

Poďme rovno k bodu č.3, ktorý má SOZA na webe:

3. Je možné urobiť hypertextový odkaz na hudobný súbor, ktorý sa nachádza na web stránke daného autora?

Ak je na web stránke pri hyperlinku (odkaze) jednoznačne uvedené, že súbor (predvádzajúci hudobné dielo / diela) sa nachádza na adrese daného autora, používateľom hudby je v tomto prípade autor sám a hyperlink je len cestou k používateľovi diela – autorovi. V ostatných prípadoch je na používanie daného diela potrebný súhlas autora (SOZA).

Podľa rôznych verejných vyjadrení SOZy (napríklad na Rádiu FM), problém spočíva v tzv. embedovaných URL linkách, kedy sa samotné video priamo zobrazí na webe / blogu, ktorý je povinný zaplatiť SOZE poplatok (16.60 € do 50 hodín záznamu, ak je tento limit prekročený, tak 33.20 € a ak nemáte podpísanu licenčnú zmluvu so SOZA, tak inšpektori môžu udeliť pokutu až 99.60€). V prípade, že nejde o embedované video, ale o klasický odkaz, tak je (podľa SOZY “zrejmé”), že sa dané video nachádza na adrese daného autora (v tomto prípade youtube.com, či vimeo.com) a dané poplatky nie je nutné platiť (tu len podotýkam, že video portály ako youtube.com alebo vimeo.comautorské poplatky samozrejme platia pre celý obsah, ktorý poskytujú a distribuujú).

Z technického hľadiska ale nie je žiadny rozdiel medzi prvým prípadom (embedované videá) a druhým prípadom, kedy sa použijú štandardné “a href” odkazy (v prvom prípade sa použije element “<object>”, prípadne <iframe>”  a v druhom prípade element “<a href=”..).

Aby som demonštroval úplnú nezmyselnosť tohto pravidla, popíšem dva spôsoby, ako je možné jednoducho všetky štandardné odkazy na videá interaktívne transformovať do embedovaných videí. V oboch prípadoch je použitý webový prehliadač Firefox, do ktorého sa nainštalujú triviálne pluginy, ktoré detekujú, či klasické URL odkazy s videom (ktoré SOZA pokladá v tomto prípade za “legálne” a “povolené”) obsahujú linky na “youtube.com” alebo “vimeo.com” a keď áno, tak ich koncovému používateľovi jednoducho transformujú a zobrazia ako embedovane videá.

Čo to v praxi znamená?

1. Vlastník webu môže na svojom webe naďalej umiestňovať klasické odkazy na youtube.com / vimeo.com na ktoré je nutné kliknúť, aby sa dané video spustilo. Týmto neporušuje žiadne pravidlá SOZY, lebo je očividne zrejmé, že ide o linky na youtube.com, či vimeo.com.

2. Koncový používateľ použije ľubovoľný z dole popísaných spôsobov na interaktívne a okamžité nahradenie všetkých klasických odkazov na videá na embedované videá, ktoré sú integrované priamo v stránke.

V tomto prípade bude spokojná ako SOZA s “legitímnym” obsahom webu, na ktorom budú len klasické video odkazy, tak používatelia, ktorí na prezeranom webe uvidia všetky embedované videá v rámci jednej stránky.

Na demonštráciu použijeme jednoduchú stránku s viacerými youtube.com a vimeo.com odkazmi mojich obľúbených kapiel. Po úvodnom kliknutí vidíme, že ide o klasické “a href” odkazy, ktoré SOZA pokladá za legitímne.

Použitie Foxreplace pluginu

Nainštalujte si foxreplace plugin. Stiahnite si naše FoxReplace-antisoza.xml pravidlá. Po nainštalovaní zvoľte v menu Tools/FoxReplace/FoxReplace Options a kliknite na voľbu “Import”. Uvedené dve pravidlá (pre youtube.com, či vimeo.com) môžete prípadne upraviť podľa vlastnej ľubovôle. Zaškrtnite voľbu “Auto-replace on page load”, ak chcete aby Vám daný plugin nahradzovanie za embedované videá robil plne automaticky. Súčasne zaškrtnite voľbu “Replace URLs (links and images sources)”. Ak ste všetko správne spravili, tak skúste otvoriť pôvodnu stránku s youtube.com a vimeo.com videami.

Použitie anti-SOZA pluginu

Kolega Norbert Szetei napísal špecialný anti-SOZA plugin, ktorý robí presne to isté ako uvedený Foxreplace plugin s naimportovanými XML regulárnymi výrazmi. Nie je potrebné ale nič špeciálne konfigurovať a importovať, stačí si len jednoducho nainštalovať samotný anti-SOZA plugin. Po jeho nainštalovaní sa všetky klasické youtube.com/vimeo.com linky transformujú automaticky na embedované videá. Na overenie môžete vyskúšať otvoriť pôvodnú stránku.

Dôležité upozornenie

Uvedené regulárne výrazy do Foxreplace pluginu, podobne anti-SOZA plugin je čisto náš “proof-of-concept” v snahe demonštrovať nezmyselnosť SOZA pravidiel. Neplánujeme to v budúcnosti ani udržovať, ani aktualizovať a tiež neručíme, že to vo všetkých prípadoch bude 100% fungovať. Podotýkam, že správna funkcionalita je len otázkou správnych regulárnych výrazov.

Čo s tým SOZA môže spraviť

1. Zažalovať nás za “napomáhanie trestného činu” alebo “znižovanie svojich ziskov”, nakoľko sme použitím nášho triviálneho “find & replace” pluginu do Firefoxu demonštrovali nezmyselnosť zákazu embedovaných videí, ktorý je absolútne neučinný a absurdný (použitím tohto pluginu si používatelia naďalej môžu prezerať embedované videá, aj napriek tomu, že na daných weboch budú vystupovať ako normálne “a href” odkazy (čo je podľa SOZY v poriadku).

2. Zažalovať autora pluginu Foxreplace, ktorý umožňuje nájsť ľubovoľný výraz vo vyrenderovanej HTML stránke a nahradiť ho niečím iným.

3. Postihovať všetkých používateľov, ktorí si nainštalujú a budú používať uvedený antiSOZA plugin, čím automaticky znižujú tiež potenciálny zisk SOZY.

4. Prestať sa vyhrážať všetkým stranám, tyranizovať Internetových používateľov a škodiť umelcom, ktorých priamo zastupujú a pochopiť absurdnosť svojich pravidiel a jednoducho ich zmeniť.

Ponechávame na rozhodnutí inteligentného čitateľa, ktorá alternatíva je najrozumnejšia.

Za zamyslenie určite tiež stojí, či má SOZA vôbec právo sa vyhrážať a pokutovať weby bez toho, aby si overila, či ten web skutočne obsahuje nelegálne video alebo odkazuje na video portál, ktorý autorské poplatky neodvádza (toto ale nie je prípad embedovaných videí youtube.com / vimeo.com).

Ak by totiž úplne jednoducho analyzovala HTML kód ľubovoľnej stránky, ktorá používa embedované videá, tak behom pár sekúnd dokážu identifikovať, že ide o externé embedované odkazy adaný obsah je prehrávaný z iného webu. V tomto prípade si myslím, že by mala platiť jednoznačne prezumpcia nevinny. Ak ma chce SOZA akokoľvek pokutovať, tak mi musí dokázať, že distribuujem nelegálny obsah, prípadne obsah, za ktorý neboli odvedené autorské poplatky. Inak ide o zbytočné šikanovanie občanov vzhľadom k tomu, že spoločnosti stojace za youtube.com/vimeo.com autorské poplatky normálne platia.

Ďalšie absurdné pravidlo je nasledujúce:

4. Sú MP3 stiahnuté z internetových stránok legálne ?

Ak sú MP3 stiahnuté z internetových stránok, ktoré majú právo sprístupňovať hudobné diela prostredníctvom internetu a máte o tom doklad (emailové potvrdenie nie je postačujúce), je to legálne. 

Neviem, či si niekto z členov SOZY niekedy reálne kupoval MP3 alebo FLACy hudobných albumov z Internetu. Ja áno a nikdy som pri kúpe nedostal iné ako emailové potvrdenie, čo podľa SOZY automaticky znamená, že moje oficiálne zakúpené MP3 sú nelegálne!

SOZA si zrejme neuvedomuje, že vyžadovanie iného ako emailového dokladu je ekonomicky neakceptovateľné hlavne pri mikroplatbách za hudobné albumy. To je situácia, keď si daný album zakúpite za 1 alebo 3 €. Ak by Vám hudobník k tomu mal dodatočne zasielať papierovú faktúru fyzicky poštou (napríklad z USA alebo iného konca sveta), ktorú potrebujete pre SOZU na to, aby to bolo legálne v poriadku, tak sa predajca na to rovno vykašle a nič Vám nepredá alebo predá za podstatne vyššiu cenu, kde zohľadní všetky svoje náklady na poštovné z druhého konca sveta.

Ďalšia vec, na ktorú očividne SOZA zabúda je, že podľa slovenského zákona elektronická faktúra (použitím ZEP, teda zaručeného elektronického podpisu) je 100% validný daňový dokument. Ak je táto faktúra zasielaná emailom, tak ju SOZA musí zo zákona akceptovať (či sa jej to páči alebo nie).

Vyžadovanie iného dokladu ako emailu (resp. faktúry poslanej emailom) teda úplne zabíja alternatívne kreatívne modely (v tomto prípade mikroplatby).

Osobne som presvedčený o tom, že súčasný spôsob financovania umelcov pomocou byrokratických a netransparentných autorských zväzov (typu SOZA ako aj iných) je v súčasnej digitálnej dobe úplne zastaralý (a hlavne neudržateľný) a preto je nutné hľadať nové a udržateľné kreatívne modely financovania umelcov. Pre tých, ktorí sú stále presvedčení o tom, že súčasné autorské zväzy majú zmysel, odporúčam prečítať dokument o tom, ako je možné financovať kreativitu umelcov v novom digitálnom veku.