Nová služba - Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov - Nethemba

BLOG

Nová služba – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Naše doteraz technické portfólium služieb rozširujeme o tvorbu bezpečnostného projektu (v súlade so zákonom 428/2002 Z.z). Súčasťou projektu je voliteľné aj školenie zodpovednej osoby a tvorba bezpečnostnej politiky verejne správy.

Súčasne ponukáme audit už existujúceho bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.