Nové trendy zraniteľností vo verejne nasadzovaných technológiách - Nethemba

BLOG

Nové trendy zraniteľností vo verejne nasadzovaných technológiách

Na konferencii IBM Technology Week v Bratislave a v Košiciach sme mali možnosť prezentovať populárnu tému týkajúcu sa nových trendov zraniteľností vo verejne nasadzovaných technológiách.

Prikladám abstrakt:

“S rastúcou komplexnosťou informačných technológií, ich rozšírením, ako aj
neustále rastúcim výpočtovým výkonom sa na relatívne bezpečné technológie
objavujú teoretické útoky a zo známych teoretických útokov sa stávajú
prakticky realizovateľné hrozby. Cieľom prezentácie bude poukázať na reálne
zraniteľnosti masovo používaných technológií ako sú GSM/3G, čipové RFID karty,
SMS lístky, či biometrických pasov ako aj na nevyhnutnosť otvorenosti verejne
používaných technológií a dôležitosť spätnej väzby zo strany technickej
verejnosti a nezávislých bezpečnostných špecialistov.”

Samotná prezentácia k dispozícii na stiahnutie, prípadne webcast.

Pripravujem novú verziu prezentácie s ďalšími zaujímavými hrozbami a možnosťami zneužitia.