Nová služba - TETRA analýza - Nethemba

BLOG

Nová služba – TETRA analýza

2015-07-27 23:24 Pavol Lupták

V náväznosti na naše nové služby týkajúce sa mobilnej bezpečnosti a ochrany súkromia, spúšťame novú službu unikátnu na českom a slovenskom trhu – TETRA analýzu.
TETRA (Terrestrial Trunked Radio) predstavuje mobilný rádiový obojstranný komunikačný protokol pre vysoko-kritické aplikácie s využitím v doprave, zdravotníctve atď.

Vzhľadom na proprietárnosť a relatívne obmedzené znalosti TETRA v bezpečnostnej komunite, sme svedkami toho, že aj inštitúcie, kde hrozí vážne ohrozenie života v prípade zlyhania bezpečnosti v TETRA systémoch, bohužiaľ ignorujú bezpečnostné zásady a vystavujú svoju komunikáciu riziku odpočúvania, neprivilegovaných zásahov či možnosti úplného zablokovania.

Pre všetkých klientov využívajúcich alebo implementujúcich TETRU, ponúkame našu novú bezpečnostnú službu – TETRA analýzu, ktorá pokrýva nasledujúce overenia:

 • Analýza zabezpečenia TETRA sietí
  • Typické problémy zabezpečenia (nenasadená end-to-end encryption, nepoužité šifrovanie air interface, …)
  • Atypické problémy (pasívna analýza siete a zistenie zraniteľných aplikačných služieb a závažnosti úniku informácií)
 • Analýza komunikácie (Voice, SDS, TCP/IP over Tetra, …)
  • Demodulovanie hlasových dát a možný záznam hlasovej prevádzky
  • Analýza SDS dátovej komunikácie a zneužiteľnosti obsiahnutých dát
 • Analýza infraštruktúry a anomálií prevádzky
  • Nasadenie nášho monitorovacieho software do vašej infraštruktúry
  • Korelácie problémov so signálom voči napr. počasiu
  • Upozornenie na anomálie v prevádzke (množstvo prihlásených staníc, množstvo komunikácie, kľúčové slová v prevádzke, re-send rate, …)
 • Meranie výkonu a dosahu siete (ako RSSI, tak meranie Bit-Error-Rate, tzn. chybovosti dekódovanie prevádzky)
  • Drive-by testovanie výkonu a dosahu sieťovej infraštruktúry

Radi by sme tiež podotkli, že vzhľadom na naše etické zásady nepracovať pre štát, uvedené testy nerealizujeme pre štátnu políciu, zdravotníctvo alebo armádu, ale len pre súkromné spoločnosti, ktoré systémy TETRA majú nasadené alebo ich inak používajú.